Hlášení rozhlasu

Dobrý večer,

oznamuji občanům, že výtěžek Tříkrálové sbírky, která se v naší obci uskutečnila v sobotu 6. ledna 2018 činí 8.983,– Kč.

Tento výtěžek bude věnován na humanitární pomoc Charity Česká republika, na projekt na pomoc lidem v nouzi,  na pomoc při mimořádných událostech – např. povodně nebo na podporu pečovatelské služby.

Děkuji všem občanům, kteří do sbírky přispěli a také dětem a jejich maminkám, které se do uskutečnění akce dobrovolně zapojily.

 

Děkuji za pozornost.


Hlášení 10.1.2018