Organizační struktura

Činnost úřadu  obce je zajišťována prostřednictvím agendy starosty obce Ježkem Václavem  –  kterému jsou podřízeni:

 

 • Šolcová Zdeňka (místostarosta)
 • Minaříková Vlasta (ekonom)

 

Zastupitelstvo

Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu roku 2014:
seznam zastupitelů:

 • Škopová Monika
 • Rydlová Jana
 • Balucha Josef
 • Kazda Tomáš
 • JUDr. Thiel Lumír

 

Složení výborů a komisí

Ostatní komise nezbytné pro fungování obce – zřízených dle zákona č. 128/2000 sb. o obcích.

 

Finanční výbor

 • Předseda: Monika Škopová
 • Členové: Dana Číháčková, Blanka Rezková

 

Kontrolní výbor

 • Předseda: Balucha Josef
 • Členové: Baluchová Dana, Ing. Tomášek Jiří

 

Kulturní výbor

 • Předseda: Rydlová Jana
 • Členové: Mgr. Ježková Iva, Rezková Petra

 

Stavební výbor

 • Předseda: Kazda Tomáš
 • Členové: Maksymov Radek, Černý Libor

 

Pořádkový výbor

 • Předseda: JUDr. Thiel Lumír
 • Členové: Procházka Ladislav, Thielová Hana