2016

Aktuální oznámení z úřední desky

 

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Jílovice 27.4.

Vyvěšeno 20.04.2016, Datum sejmutí 27.04.2016

Veřejná vyhláška – o záměru vydání lesních hospodářských osnov
Vyvěšeno 18.04.2016, Datum sejmutí 04.05.2016

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015

Vyvěšeno 11.04.2016, Datum sejmutí 27.04.2016

Rozpočet

Závěrečný účet plnění rozpočtu 2015
Závěrečný účet zkrácený
Inventarizační zpráva
Zpráva inventarizační komise
Výkazy prosinec
Vyvěšeno11.04.2016,  Datum sejmutí 26.04.2016

 

Svozový kalendář na rok 2016 
Vyvěšeno 21.3.2015 , Datum sejmutí 14.5.2016

 

Svoz nebezpečného odpadu

Vyvěšeno 22.12.2015 , Datum sejmutí 31.12.2016

 

Archív:
Rozpočet – výhled a návrh rozpočtu 2016
Datum vyvěšení 30.03.2016, Datum sejmutí 19.04.2016

Oznámení občanům – brigádníci
Datum vyvěšení 21.03.2016, Datum sejmutí 04.04.2016

Obecní skládka odpadu – otevření
Datum vyvěšení 21.03.2016, Datum sejmutí 23.03.2016

Rozpočet Mikroregionu Třebechovicko za rok 2015
Datum vyvěšení 07.03.2016, Datum sejmutí 23.03.2016

Závěrečný účet Mikroregionu Třebechovicko za rok 2015:

Závěrečný účet MRT 2015

Zpráva o přezkoumání výsledku hospodaření MRT 2015

Rozpočtové příjmy, výdaje a financování MRT 2015

Datum vyvěšení 07.03.2016, Datum sejmutí 24.03.2016

 

Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem:

Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem – průvodní dopis

Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem – seznam

Datum vyvěšení 02.03.2016, Datum sejmutí 18.03.2016

 

ZOOFLOR – rozvoz krmiv 2016

Datum vyvěšení 24.02.2016, Datum sejmutí 24.03.2016

 

Zápis + usnesení č. 1/2016 ZO Jílovice:

Zápis č. 1-2016 ZO Jílovice

Usnesení č. 1-2016 ZO Jílovice

Datum vyvěšení 16.02.2016, Datum sejmutí 03.03.2016

 

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Jílovice 10.2.2016

Datum vyvěšení 03.02.2016, Datum sejmutí 11.02.2016

 

Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe

Datum vyvěšení 13.01.2016, Datum sejmutí 22.02.2016

 

Veřejná vyhláška – Vodovod Vysoký Újezd – rozhodnutí

Datum vyvěšení 04.01.2016, Datum sejmutí 20.01.2016

 

Plán rozvozu krmiv firmy ZOOFLOR na rok 2016

Datum vyvěšení 04.01.2016, Datum sejmutí 04.02.2016

 

Zápis č. 100 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 20.4. 2016

Přítomno : šest zastupitelů Omluvena: M. Škopová

Audit obce – bez výhrad !

Stížnost obyvatelů čp. 103 na pana Kánského st. – ostříhání smrků na pozemku náležící čp. 103 a volné pobíhání jeho psa za nemovitostí – vše vyřešeno domluvou starosty s p. Kánským.

Statin, z.s. Praha pan Ludvík Hess – smlouva – finanční dar v hodnotě 5.000,- Kč na BABY BOX v RK.

Odeslána žádost o platby na vedlejší výdaje dotace „ Mokřad „ – smlouva zatím není podepsaná – bude schválena na veř, schůzi.

Osázení Mokřadu – do konce dubna 2016.

Smlouva na sjezdy a chodníky se Správou silnic HK – 18 tis. korun

Oprava prasklého potrubí vodovod. řádu u Štibingerových – výkop bude zaasfaltován příležitostně s jinými pracemi v obci. Provede a zafinancuje Královéhradecká provozní a.s.

Pojištění majetku obce – nová smlouva s Kooperativou = náklady 10.950,- Kč/ 1rok ( původní s ČP vypovězena – cena 25 tis. Kč za rok )

Členské příspěvky na MRT – 18 Kč na 1 obyvatele – bude schváleno ne veř. schůzi.

Příprava vyhlášky obce o zákazu podomního prodeje v obci.

Příjezdové komunikace mezi Zemánkovými a p. Pumrem v majetku Pozemkového úřadu – v KÚ změněno z komunikace na ornou plochu. Starosta obce jedná s Pozemkovým úřadem o vrácení zpět na komunikaci.

Obsluha křovinořezu : Marek Holeček.

Obsluha postřikovače – zastupitelé ( prozatím není žádný zájemce o tuto práci )

Pozvánka na veřejné zasedání 27.4. 2016 – vyvěšena na úřední desce a obecních vývěskách. Z důvodu závady na rozhlasovém počítači, bylo vyhlášeno o den později

Obec oznamuje svým občanům, že větve a jiný dřevěný odpad mohou vozit na známé místo určené pro „ Pálení čarodějnic „ Navážet materiál mohou pouze za sucha, aby nedošlo k rozježdění hřiště a louky.

Vypracovala : M. Škopová Schválil : V. Ježek
starosta obce

Zápis č. 99 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 6.4. 2016

Přítomno : sedm zastupitelů
Omluven :

Knihovna – sepsaná hmotná zodpovědnost se sl. Rezkovou na majetek, který knihovna má a využívá.

Revize výsuvného žebříku – nejprve proběhne oprava ( tu provede pan Černý Josef ), pak bude požádáno o provedení revize.

Statin, z.s. Praha pan Ludvík Hess – žádost o příspěvek na BABY BOX pro odložené děti v RK. Zastupitelé se shodli na daru v hodnotě 5.000,. Kč.

Osázení Mokřadu – návrh na výsadbu dřevin, přesný rozpis dřevin a situační nákres předložila AOPK ČR. Obec musí tento požadavek akceptovat a zrealizovat. Starosta obce zajistil nové zaměření oblasti „ Mokřad“ a je také vystavená technická zpráva. Vícepráce v hodnotě 21.381,- Kč – poskytnutá dotace na akci „ Poskytnutí podpory na Mokřad „

Zatoulaný pes – starosta obce zajistil umístění v útulku Lukavice – poplatek pro obec činil 5.000,- Kč.

Obec oslovila 3 firmy – záměr obce = vybudování zastávky v centru obce + komunikace ( chodník ) k Zuzkovým .

Služba pro občany : – vývoz septiků : 22+23. 4. 2016

čištění komínů : 29.+30. 4. 2016

Práce pro obec : Josef Pavlík – park a malé obecní plochy, Václav Slezák – obsluha a údržba ČOV (předání od p. Jarkovského proběhne po dohodě do konce roku 2016) , úklid obce a postřiky – K. Pavlíková a M. Holeček, Pavlík Josef
Obec zatím nesehnala pracovníka pro práci s křovinořezem, znovu oznamujeme, že tato pracovní pozice je volná!

Obec oznamuje svým občanům, že větve a jiný dřevěný odpad mohou vozit na známé místo určené pro „ Pálení čarodějnic „ Navážet materiál mohou pouze za sucha, aby nedošlo k rozježdění hřiště a louky.

Vypracovala : M. Škopová Schválil : V. Ježek
starosta obce

Zápis č.98 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 23.3. 2016

Přítomno : šest zastupitelů Omluven : Kazda

Řešení opravy PC v knihovně – vadný zdroj – opravu provedl pan Kovanda. Nefunkční internet – ACT Plus Dobruška dodala chybějící součást připojení – oprava provedena.

Žádost paní Slosarčukové o povolení vjezdu na její pozemek od lesa ( pozemek obce ) – zastupitelé souhlasí.

Zastávka v centru obce – výběru se zúčastnilo 69 obyvatelů – vítězný návrh – č. 18 – dokumentace uložena na OÚ. – starosta zjistí bližší informace o projektu této zastávky.

Dary obyvatelům od obce – starosta obce jedná s příslušnými orgány o návrhu „ Žádosti „ , kterou by měl každý občan s trvalým pobytem obci předložit. Dále se pak zpracovává kalkulace související s výší daru pro občany.

Žádost pana Černého z Kláštera nad Dědinou o zápůjčku výsuvného žebříku – zastupitelé souhlasí s podmínkou, že žebřík bude používán na vlastní nebezpečí ( podepsané prohlášení ).

Podomní prodej v obci – o zákazu rozhoduje obec s metodickou pomocí KÚ.

Firma Elmont zaslala na žádost obce vyjádření o prověření osvětlení přechodů ( svítivost a náklon světel ) – vše je v souladu s normami a projektem.

Dopravní nehoda 7.3. 2016 u OÚ – řešeno Policí ČR a HZS. Celá událost byla nahlášena pojišťovně ( Kooperativa ). Příčina dopravní nehody – spánek řidiče.

Oprava světel v obci – objednána oprava.

Žádost paní XX o možnosti znovu vysázet růže na pozemek obce – zastupitelé se dohodli, že toto nebylo součástí schváleného projektu a proto tedy nesouhlasí s touto realizací.

Kominické práce – služba pro občany – tato služba proběhne ve dnech 29. a 30.4. 2016. Cena : zpráva o kontrole = 280,- Kč, čištění 50 – 100,- Kč. Občané se mohou hlásit na OÚ nebo v obecním obchodě.

Traktůrek – příprava traktůrku na sečení – zajistí pan Kazda a Balucha.

Obec oznamuje svým občanům, že větve a jiný dřevěný odpad mohou vozit na známé místo určené pro „ Pálení čarodějnic „ Navážet materiál mohou pouze za sucha, aby nedošlo k rozježdění hřiště a louky.

Vypracovala : M. Škopová Schválil : V. Ježek
starosta obce
Výše uvedený zápis si můžete stáhnout v PDF.