Zápis č. 136 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 18.3.2019

Přítomno: šest zastupitelů                                                              Omluven: Martin Rydl

 • Návštěva zvonového patra v kostele na Vysokém Újezdě – zajišťuje Benešová, Rezková
 • Třebechovické Haló – chyby v příspěvcích – příspěvky obcí budou zasílány zpět ke kontrole
 • Na základě podnětu od TJ Jílovice z.s. podána žádost o dotaci od Mikroregionu Třebechovicko na Traktoriádu na částku 5.000,- Kč
 • Možnost brigády pro spolky – vyčistit les u mokřadu, opravit hráz rybníka u obchodu, vyčistit studánku, vyčistit les, připravit jámu pro zasazení pomníku (informace na webových stránkách obce od 1.4.2019)
 • Valná hromada Mikroregion Třebechovicko čtvrtek 28. 3. – zúčastní se starosta a místostarosta

 

Vypracovala: P. Rezková                                                                      Schválil: V. Ježek


Zápis ze zastupitelstva 18. 3. 2019_

ZEMSPOL – objednávky brambor na rok 2019

Zaměstnanci, akcionáři a propachtovatelé pozemků společnosti ZEMSPOL České Meziříčí, a.s., kteří mají zájem o brambory se mohou hlásit ve středisku Suška České Meziříčí v kanceláři evidence půdy u paní Vošvrdové od pondělí 11.3.2019 do čtvrtka 21.3.2019. Telefonní číslo 733 187 045.

Cena za 1 ár je Kč 950,-, platí se hotově nebo srážkou z pachtovného při podpisu objednávky, objednávka je závazná.

V Českém Meziříčí dne 7.3.2019


ZEMSPOL – objednávky brambor na r. 2019

Zápis č. 135 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 25.2.2019

Přítomno: šest zastupitelů                                                              Omluven: M. Benešová 

 • Dotace na veřejné osvětlení v částce 519 486 Kč – na dodavatele bude vypsáno výběrové řízení
 • Pomník – s kameníky jedná starosta
 • Končí povolení vypouštění vod, nutno zažádat o prodloužení – řeší starosta
 • Od 1. 3. možnost odvážet roští na čarodějnice za ohrádku
 • Skládka v březnu otevřena první a poslední neděli v měsíci od 15.00 do 16.00 hod.
 • Stromy za „Mrštníkem“ jsou označeny, budou pořezány – řešil starosta se spoluvlastníky
 • Územní plán – v platnosti od 1. 1. 2019 (lhůta pro podání námitek 1 rok)
 • Informace ze zasedání Mikroregionu Třebechovicko – plán činnosti, rozpočet (účastnil se starosta)
 • Středa 6. 3. veřejná schůze
 • Čtvrtek 7. 3. schůze z.o.ČZS Jílovice
 • Sobota 9. 3. vítání občánků

 

Vypracovala: P. Rezková                                                                      Schválil: V. Ježek

starosta obce


Zápis ze zastupitelstva 25. 2. 2019