Čistá obec – ocenění Jílovice

Malá Úpa je v třídění odpadů nedostižitelná

Hradec Králové, 30. května 2017 – Zdá se to neuvěřitelné, ale je to tak. Obec Malá Úpa už počtvrté v řadě zvítězila v soutěži obcí Královéhradeckého kraje v třídění odpadů o titul „Čistá obec“. Symbolickou zlatou medaili si odváží nejen ze své kategorie obcí do 300 obyvatel, ale získala také ocenění „Absolutní vítěz“.

V pořadí 11. ročník soutěže je datován rokem 2016. Po celý tento rok byly obce v soutěži sledovány, podle celkového množství vytříděného odpadu na obyvatele a rok pak byly vyhodnoceny. Pro účely soutěže jsou obce rozděleny do tří kategorií podle počtu jejich obyvatel. V soutěži o „Čistou obec“ se každoročně utkávají všechny obce v Královéhradeckém kraji, které jsou zapojeny do systému zpětného odběru a využití odpadů provozovaného Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. Soutěž podporuje Královéhradecký kraj. „Jedenáct let tradice je jasným důkazem toho, že soutěž má svůj smysl a že je důležitou součástí systému nakládání s odpady. Je to další z nástrojů, jak motivovat obce k zlepšování systému odpadového hospodářství,“ hodnotí soutěž Karel Klíma, člen Rady Královéhradeckého kraje zodpovědný za oblast vodního hospodářství, životního prostředí a zemědělství.

Obce do 300 obyvatel
První místo v kategorii obcí do 300 obyvatel získala již počtvrté v řadě obec Malá Úpa s pouhými 130 obyvateli. Druhé místo vybojovala obec Říčky v Orlických horách, na bronz dosáhl Dolní Lochov. „Pořád se snažíme hledat varianty, jak systém třídění optimalizovat. Je nás v obci málo, ale v letní a zimní sezoně narůstá počet turistů a tím i množství vytříděného odpadu. Snížili jsme cenu pro podnikatele, kteří se do systému třídění zapojují. A protože máme skládku poměrně daleko a svoz je drahý, i lidé víc třídí, aby za odpad ušetřili. Rádi bychom dali novou podobu sběrným místům, ale potýkáme se s financemi. Žádné dotace na to nejsou, tak uvidíme, co bude dál,“ popisuje třídění v obci její starosta Karel Engliš.

Obce 301 – 2 000 obyvatel
V „prostřední“ kategorii opět míří ocenění do Krkonoš. První a druhé místo totiž berou Pec pod Sněžkou a Špindlerův Mlýn, na třetím místě se nově objevují Jílovice na Královéhradecku. „Posílili jsme počet sběrných míst ze tří na pět,“ vysvětluje postup vzhůru Václav Ježek, starosta obce s přibližně 320 obyvateli.

Obce nad 2 000 obyvatel
V kategorii největších obcí a měst došlo oproti předchozímu 10. ročníku soutěže ke změnám. Města na prvním a druhém místě si totiž letos prohodila pozice. Vítězem se stala Svoboda nad Úpou, stříbrná příčka tentokrát patří loni vítězné Solnici. A třetí místo míří do Nové Paky.

Skokan roku
Kromě vítězů v jednotlivých kategoriích se vyhlašuje také Absolutní vítěz, kterým se opět stala Malá Úpa. Titul Skokan roku pak získává obec, která se v meziročním srovnání posunula o nejvíce příček nahoru – tentokrát náleží obci Lužec nad Cidlinou. „Myslím, že systém máme nastavený dobře. Přidali jsme v obci nádoby na sběr odpadu, navíc každá domácnost má kromě černé popelnice na komunální odpad i nádoby na plast, papír a bioodpad. A u bytovek máme kontejnery. Kromě toho jsme pořídili i auto na svoz biodpadu, který si sami svážíme jednou týdně,“ popisuje systém v obci její starosta Petr Drahokoupil. Mimo to sbírají v Lužci dvakrát do roka velkoobjemový a nebezpečný odpad i vysloužilé elektro.

Ocenění systému ASEKOL a ELEKTROWIN
Své vítěze v rámci soutěže vyhlašují i kolektivní systémy ASEKOL a ELEKTROWIN. První jmenovaná společnost oceňuje obce za nejvyšší výtěžnost zpětného odběru vysloužilých drobných elektrospotřebičů a elektrozařízení, jako jsou informační technologie, telekomunikační zařízení, domácí spotřebiče, hi-fi technika apod., druhá za výtěžnost velkých domácích spotřebičů či elektrických a elektronických nástrojů.

V rámci ocenění systému ASEKOL si pro první místo v kategorii obcí do 2000 obyvatel přijeli z Lodína, v kategorii obcí od 2 000 do 5 000 obyvatel z Rokytnice v Orlických horách a v kategorii nad 5000 obyvatel získala prvenství Česká Skalice. ASEKOL uděluje také Speciální cenu pro obec, která za uplynulý rok vytřídila nejvíce vysloužilého elektra v přepočtu na jednoho obyvatele prostřednictvím červených stacionárních kontejnerů. Tuto cenu získaly Křinice.

V cenách systému ELEKTROWIN loňské vítězství v kategorii nejmenších obcí do 2 000 obyvatel obhájila obec Hřibiny-Ledská a v kategorii nad 2 000 obyvatel zvítězil Vamberk. Také ELEKTROWIN uděluje titul Skokana roku, který letos převzala obec Horní Maršov.

Více informací nejen o soutěži, ale i dalších projektech, je možné najít na internetových stránkách www.cistykraj.cz.

zdroj: http://www.cistykraj.cz/media-tiskove-zpravy.html?id=165

Změna jízdního řádu IREDO

Dobrý den,

dovoluji si Vás informovat o změně jízdního řádu linky IREDO 110 z důvodu uzavírky v Třebechovicích pod Orebem, kdy od 1.3.2017 do 31.3.2017 je vydán výlukový jízdní řád, který se díky časovým posunům týká i Vaší obce. Zejména si dovoluji upozornit na uspíšení ranního spoje 610191/10, který pojede nově z Jílovic v 5:11 a do Třebechovic pod Orebem dojede k železniční stanici v 5:25. Vlak směr Hradec Králové odjíždí v 5:38. Změna je vyvolána neprůjezdností komunikace mezi Masarykovým náměstím a Trčkovou ulicí a tím potřebném navýšení času na následujícím spoji. Trasa spojů jedoucích z Třebechovic pod Orebem do Dobrušky přes Jeníkovice a Jílovice se nemění, spoje směr Jeníkovice a Jílovice odjíždějí ze svých pravidelných zastávek.

Pro informaci zasílám popis změn v Třebechovicích pod Orebem při první etapě uzavírky a také plánek se změněnými zastávkami.

Prosím o informování Vašich občanů.

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem

 

Mgr. Petr Nosek

dopravní specialista – technolog veřejné dopravy

odbor dopravy a silničního hospodářství │oddělení dopravní obslužnosti

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Pivovarské náměstí čp. 1245│500 03│Hradec Králové

tel.: 495 817 653

e-mail: pnosek@kr-kralovehradecky.cz

www.kralovehradeckykraj.euwww.kr-kralovehradecky.cz

Vstřícný, rychlý a profesionální úřad – spokojený občan.

Královéhradecký kraj
NEJLEPŠÍ MÍSTO PRO ŽIVOT

  1. místo ve srovnávacím průzkumu mezi kraji v ČR roku 2012

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Úspěšná organizace v rámci ocenění Národní ceny kvality ČR roku 2011

 

Uzavírka Třebechovice pod Orebem – info

Jízdní řád

Třebechovice pod Orebem – zastávky

Starosta Václav Ježek – přání a poděkování spoluobčanům

Vážení spoluobčané,

je za námi rok 2016, který se nesmazatelně zapsal do historie obce Jílovice.  28. 5. 2016 v odpoledních hodinách zasáhl naši obec přívalový déšť, který zapříčinil následnou ničivou povodeň. Ta způsobila veliké materiální škody na majetku obce i mnoha obyvatel. Mnozí z Vás neváhali a byli ochotni okamžitě pomoci svým spoluobčanům a toho je potřeba si velice vážit! Vážit si je třeba i finanční pomoci Královéhradeckého kraje, města Třebechovice pod Orebem a Mikroregionu Třebechovicko. Rok 2016 jinak probíhal již klidně a nikterak nevybočil z let minulých. Pokračovali jsme v dokončení projektu „Zklidnění dopravy“, který je takřka v závěru a probíhá administrativní příprava k podání žádosti o kolaudaci. Bylo vystavěno a dokončeno multifunkční hřiště s umělým povrchem, které začalo obyvatelům sloužit od začátku září 2016. Přestože okolí ještě nebylo dokončeno z důvodu plánu obce vystavět a obnovit antukový kurt, který byl po mnoho desetiletí chloubou obce a jeho další využití znemožnila již zmíněná povodeň. V říjnu tedy započala výstavba tohoto kurtu, v současné době je těsně před dokončením spodních vrstev. Zároveň bylo vystavěno parkoviště, které nám již dlouho chybělo! Kulturní život v obci také nezahálel, díky SDH Jílovice, TJ z.s. Jílovice a obci bylo pořádáno mnoho tradičních akcí, které navštívilo velké množství lidí a bylo tak zviditelněno dobré jméno obce Jílovice. Všem, kteří se byť malou měrou podíleli na organizaci a přípravách těchto akcí, chci alespoň touto cestou poděkovat! Dále chci poděkovat mladým hasičům a jejich vedoucím za jejich vzorný přístup. Bylo mi velkou ctí, předat jim v prosinci Čestná uznání a finanční dar, který jak doufáme, bude povzbuzením do další práce! V prosinci jsme společně rozsvítili vánoční stromek a těsně před Vánoci nás navštívila Marcela Březinová, která na tradičním posezení seniorů zazpívala několik vánočních songů.  Jelikož bohužel nemáme v obci zařízení, kde by se bylo možno sejít, využili jsme hostinec v nedalekých Jeníkovicích, kde nám připravili krásně vyzdobený sál a spoustu dobrého jídla, za což je třeba také poděkovat.

Co nás čeká v roce 2017? Budeme pracovat na dokončení Územního plánu obce, dále se bude dokončovat antukový kurt a jeho oplocení. Plánuje se zatrubení  náhona (Jílovického potoka) podél hřiště. Určitě budeme chtít zkolaudovat projekt „Zklidnění dopravy“. Bude se pracovat na přípravě projektu pro zvětšení poldru, který již nevyhovuje dnešním parametrům. No a potom uvidíme, co rok přinese a co bude ještě třeba!

Chci poděkovat všem, kteří se podílí na chodu obce a všem, kteří neodmítnou, když jsou požádáni o pomoc! Bez Vás by to bylo složité! Děkuji , určitě víte, ke komu mé díky směřují.  Nebudu jmenovat, je Vás hodně a nerad bych na někoho zapomněl. Já osobně jsem rád, že máme jít kam pro rohlíky, na pivko, že máme otevřenou skládku a posečené trávníky, že máme knihovnu, poštu, dočišťovací nádrže, chodníky, hřiště pro děti, kurty, parčík, mokřad, zastávku, no zkrátka, že nemáme důvod být tak nespokojeni, jak se tu snaží z mne neznámého důvodu několik jednotlivců vsugerovat ostatním! Bohužel to jsou právě Ti, kteří ničím nepomůžou a jejich sportem či přirozeností je kritika všeho mimo veřejnou schůzi zastupitelstva obce, kde se mohou k chodu obce vyjádřit. Tam, ale raději nechodí, to by museli čelit argumentům.

Vážení spoluobčané, rád bych Vám jménem svým i jménem celého zastupitelstva popřál mnoho a mnoho zdraví, spokojenost a lásku. Ať se Vám splní vše, co se Vám nesplnilo v roce 2016! Ať rok 2017 je pro Vás dobrým a ještě lepším, než rok předešlý. Tolerujte své spoluobčany a oni ať tolerují  Vás. Jedině tak budeme žít spokojeně a pokud budeme zdraví, bude rok následující určitě pro všechny lepší a šťastnější!

Václav Ježek starosta obce