Zápis č. 148 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 10.2.2020

Přítomno: šest zastupitelů                                                                           Omluvena: Martin Rydl

 • inventury – proběhly v pořádku v souladu s plánem inventur, vadný majetek byl odepsán
 • zednické, řemeslnické práce v obchodě téměř hotovy, opravu propadlé podlahy – řeší starosta
 • akce zvětšení „sálu“ Na Ohrádce vypracován projekt k úpravám a připomínkám – řeší zastupitelstvo
 • upřesnění informací na akci „Masopust“
 • Schůzka spolků 12. 12. 2020
 • Masopust 29. 2. 2020

 

Vypracovala: P. Rezková                                                                      Schválil: V. Ježek


Zápis zastupitelstvo 10. 2. 2020

Zápis č. 147 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 27.1.2020

Přítomno: šest zastupitelů                                                                           Omluvena: Zdena Šolcová

 

 • akce zvětšení „sálu“ Na Ohrádce – zadáno projektantovi vypracovat projekt
 • ukončení provozu obchodu stávajícím prodejcem –  obchod předán starostovi
 • zednické, řemeslnické práce v obchodě, poté předáno novému prodejci
 • dary obyvatelům obce 400,- Kč/dospělí, 700,- Kč pro dítě do 15ti let (200,- Kč příspěvek na kroužky, nutné přinést doklad, potvrzení o zaplacení kroužku)
 • Odstranění starých javorů a náhradní výsadba nových javorů za staré (havarijní stav)
 • Schůzka spolků 12. 12. 2020
 • Masopust 29. 2. 2020

 

Vypracovala: P. Rezková                                                                      Schválil: V. Ježek


Zápis zastupitelstvo 27. 1. 2020

Zápis č. 146 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 13.1. 2020

Přítomno: všichni                                                                             Omluven: /

 • Objednán svozu nebezpečného odpadu duben/květen – bude upřesněno, řeší starosta
 • Tříkrálová sbírka – vybráno 8.400,- Kč
 • ukončení činnosti dosavadního nájemce v místním obchodě k 31. 1. 2020
 • inventura v obchodě 31. 1. 2020 řeší starosta, místostarostka a inventarizační komise
 • od 1. 2. 2020 obchod uzavřen z důvodu rekonstrukce novým nájemcem a obcí (regály, strop, topení)
 • distribuce informací o zajištění potravin po dobu uzavření obchodu – zajišťuje Jarkovský
 • soustavné parkování na chodníku a zeleni obce, ničení obecního majetku v centru a znečišťování komunikace v horní části obce – bude řešeno patníkem, domluvou a předáno policii ČR
 • soustavné volné pobíhání psů v obci – řeší zastupitelstvo ve spolupráci s PČR

 

Vypracovala: P. Rezková                                                                      Schválil: V. Ježek


Zápis zastupitelstvo 13. 1. 2020