Zápis č. 139 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 29.4.2019

Přítomno:šest zastupitelů                                                              Omluven:Martin Rydl  

 • dotace na obchod – sepsána smlouva obce s nájemkyní a předána k podpisu
 • osvětlení – osloveny 4 firmy – 10. 5. otevírání obálek (hodnotící komise – Ježek, Thiel, Jarkovský)
 • rozbitý kolotoč na ohrádce – řeší starosta
 • špatný stav některých javorů u silnice, nutné vykácet a zasadit nové – řeší zastupitelstvo
 • wifi na ohrádce – zajistí starosta

 

Vypracovala: P. Rezková                                                                      Schválil: V. Ježek


Zápis ze zastupitelstva 29. 4. 2019_

Zadávací dokumentace a Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace + Přílohy ZD

Jilovice_VO_EFEKT2_2019__ZADAVACI_DOKUMENTACE_20190429

Jilovice_VO_EFEKT2_2019_Priloha_ZD_c1_KRYCI_LIST

Jilovice_VO_EFEKT2_2019_Priloha_ZD_c2_VYKAZ_VYMER_k_oceneni_20190428

Jilovice_VO_EFEKT2_2019_Priloha_ZD_c2_VYKAZ_VYMER_k_oceneni_20190506 Opraveno dne 6.5.2019

Jilovice_VO_EFEKT2_2019_Priloha_ZD_c3_TECHNICKE_POZADAVKY_NA_SVITIDLA

Jilovice_VO_EFEKT2_2019_Priloha_ZD_c4_1_POZADAVKY_NA_SVETELNE_TECHNICKE_VYPOCTY

Jílovice_VO_EFEKT2_2019_Priloha_ZD_c4_2_SVETELNE_TECHNICKE_VYPOCTY_REFERENCNI

Jilovice_VO_EFEKT2_2019_Priloha_ZD_c5_TABULKA_SVITIDEL

Jílovice_VO_EFEKT2_2019_Priloha_ZD_c6_TECHNICKE_POZADAVKY_NA_SLOUPY_A_VYLOZNIKY

Jilovice_VO_EFEKT2_2019_Priloha_ZD_c7_NAVRH_SMLOUVY_O_DILO

Jilovice_VO_EFEKT2_2019_Priloha_ZD_c8_CESTNE_PROHLASENI_VZOR

Jilovice_VO_EFEKT2_2019_Priloha_ZD_c9_VYTAH_Z_PD

Zadávací dokumentace a Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace

Datum vyvěšení 29.4.2019, datum sejmutí 10.5.2019

Zápis č. 138 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 15.4.2019

Přítomno : šest zastupitelů                                                                Omluven : p. Rezková

 • Usazení kamene u lípy
 • Pachtovní smlouvy
 • Oprava sloupku Na Ohrádce – zajistil Martin Rydl
 • Oprava značení obce – zajistil Jiří Jarkovský
 • Řešení výtluků na komunikacích obce – fotodokumentace byla zaslána na SÚS HK, obdrženo zamítavé stanovisko, bude zaslána stížnost na Krajský úřad HK
 • 4.2019 bude uzavřena na 4 hodiny komunikace mezi Libníkovicemi a Výravou
 • Umístění nové nástěnky k areálu Na Ohrádce
 • Oprava skleněných skříněk v budově Na Ohrádce – zajistil starosta
 • Oznámení od Policie ČR o odložení případu uložení ostrých rezatých předmětů na okraji komunikace u nemovitosti č.p. 52 směrem k Výravě – pachatel neznámý
 • Stížnosti na nedodržování rychlosti směrem na Libníkovice – starosta poptá podmínky umístění radaru
 • Dodána antuka na tenisový kurt, TJ zajistí brigádu
 • Obdržena dotace KHK „Podpora provozu prodejen na venkově“ ve výši 33.000,– Kč
 • 4.2019 schůzka se zástupci spolků na Obecním úřadě
 • Mokřad
 • Možnost výsadby vrbiček
 • Opakovaná schůzka ke zřízení výjezdové jednotky SDH – řeší starosta obce
 • Veřejné osvětlení
 • Oprava hráze u rybníka u obchodu

 

Vypracovala : Z. Šolcová                                                                        Schválil :   V. Ježek

starosta obce


Zápis ze zastupitelstva 15.4. 2019