Zápis č. 152 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 13.7.2020

Přítomno: všichni                                                                                        Omluven: /

 

 • kontrola kanalizace „na Marštníku“ – řešilo zastupitelstvo
 • zakoupena nová sekačka (původní sekačka neopravitelná), zakoupen také víceúčelový plotostřih (řešil starosta a místostarostka)
 • sjednána oprava posedu U Mokřadu (opraveno v záruce) řešil starosta
 • oprava komunikace v obci sjednána na srpen až září 2020 (starosta a místostarostka)
 • nabídka na zhotovení optického internetu – zastupitelstvo souhlasí
 • návrh starosty na zakoupení skladovacího kontejneru na lavice a stany s umístěním na ohrádce – zastupitelstvo souhlasí
 • TJ Jílovická TRAKTORIÁDA dne 8. 8. 2020 od 10.00 hod.
 • Veřejná schůze na OÚ 10. 8. 2020 od 19:00 hod.
 • Akce pro děti „Loučení s létem“ 29.8.. 2020

 

Vypracovala: P. Rezková                                                                    Schválil: V. Ježek


Zápis zastupitelstvo 13. 7. 2020

 

Zápis č. 151 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 29.6.2020

Přítomno: šest zastupitelů                                                               Omluvena: Markéta Benešová

 

 • Krajský projekt „Čistá obec 2019“ získala naše obec 2. místo a částku 55 000,- Kč
 • stížnost na rušení nočního klidu – řešil starosta a zastupitelstvo
 • u kontejnerů opakovaně hozené pytle s odpadky – řeší zastupitelstvo
 • postřik prorostlých chodníků trávou – řeší zastupitelé (Ježek, Rydl, Jarkovský)
 • zadáno nacenění oprav komunikace v obci u obecního úřadu, obchodu a u skladu – řeší starosta
 • tvorba směrnice sjezdy k nemovitostem trvá – řeší starosta a zastupitelstvo
 • dary obyvatelům obce 500,- Kč/dospělí, 700,- Kč pro dítě do 15 ti let
 • 2x zaplavena cesta v zatáčce na Jeníkovice – nahlášeno na SUS
 • slavnostní otevření Pivovaru Ovipistán v Ledcích dne 4. 7. 2020
 • SHD Jílovická POUŤ dne 11. 7. 2020 od 14.00 hod. (hudební produkce v nočních hodinách)
 • TJ Jílovická TRAKTORIÁDA dne 8. 8. 2020 od 10.00 hod. (hudební produkce v nočních hodinách)

 

Vypracovala: P. Rezková                                                                    Schválil: V. Ježek


Zápis zastupitelstvo 29. 6. 2020

Zápis č. 150 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 15.6.2020

Přítomno: všichni                                                                             Omluven: /

 

 • v místním obchodě vyřazen nefunkční mrazák, regály, kávomlýnek, bude provedena inventura (Rydl,

Thiel)

 •  dosázení uschlých keřů, květin u pomníku – bude obnoveno firmou v rámci reklamace (řeší starosta)
 • Nahlášena záruční oprava posedu (řeší starosta)
 • kolaudace projektu zklidnění obce (řeší starosta a zastupitelstvo)
 • tvorba směrnice sjezdy k nemovitostem – (řeší starosta a zastupitelstvo)
 • plán na zvětšení areálu „Na Ohrádce“ projekt předán na stavební úřad – (řeší starosta)
 • osázená skruž u pomníku (Benešová, Rezková)
 • dne 13. 6. 2020 se uskutečnila akce pro děti Duhové čarování (Rezková, Benešová, Šolcová)
 • Oprava vodoinstalace obchod a úprava terénu na obecním pozemku (provedl Jarkovský J.)
 • Montáž sloupků „Na Ohrádce“ (provedl Jarkovský)
 • Zápůjčka stanu (zastupitelstvo souhlasí)
 • Poptávka opravy asfaltového povrchu (u obchodu, obecního skladu a OÚ (řeší starosta)
 • Obchod – objednány žaluzie (řeší starosta)
 • SHD Jílovická POUŤ dne 11. 7. 2020 od 14.00 hod.
 • TJ Jílovická TRAKTORIÁDA dne 8. 8. 2020 od 10.00 hod.

 

Vypracovala: P. Rezková                                                                      Schválil: V. Ježek


Zápis zastupitelstvo 15. 6. 2020