Zápis č. 144 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 6. 11. 2019

Přítomno: všichni                                                                             Omluven: /

 • upřesnění organizace akce rozsvícení stromečku
 • upřesnění organizace akce setkání seniorů
 • výsledky měření svitu veřejného osvětlení – vše OK
 • čipování psů 12. 11. před OÚ zajištěno panem Rejchrtem (380 – 430,- Kč)
 • O2 ruší telefonní automat k 31. 12. 2019 – demontáž automatu v průběhu roku 2020
 • Mikroregion Třebechovicko – nový příspěvek obce činí 12,- Kč osobu/rok
 • veřejná schůze 20. 11.
 • rozsvícení stromečku – 29. 11. 2019
 • vývoz septiků 9. 12.
 • setkání seniorů 13. 12.

 

Vypracovala: P. Rezková                                                                      Schválil: V. Ježek


Zápis ze zastupitelstva 6.11.2019

Zápis č. 143 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 21. 10. 2019

Přítomno: všichni                                                                             Omluven: /

 

 • vybagrování rybníku, návoz štěrku – hotovo
 • ořezání ořechu u rybníka – řeší starosta
 • upřesnění organizace akce 28. říjen
 • nabídka pojištění od České pojišťovny – zastupitelé projednají
 • informace o vyúčtování elektřiny
 • u obchodu nový kontejner na rostlinný a fritovací olej
 • upřesnění organizace akce lampionový průvodu (2. 11.)
 • mokřad nutno ořezat křoví, upravit – řeší zastupitelstvo
 • poldr nutno ořezat vrby, upravit – řeší zastupitelstvo
 • 4. 11. nepůjde elektřina – zavřen obchod, dopoledne pošta
 • odkrývání pomníku – 28. 10. 2019
 • lampionový průvod – 2. 11. 2019
 • rozsvícení stromečku – 29. 11. 2019

Vypracovala: P. Rezková                                                                      Schválil: V. Ježek


Zápis ze zastupitelstva 21.10.2019

Zápis č. 142 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 7. 10. 2019

Přítomno: všichni                                                                             Omluven: /

 

 • pomník – namontovány tabulky se jmény padlých
 • 8. 10. vybagrování rybníku, návoz štěrku
 • na skládce ořezaná bříza – odpad odvezen (provedl p. Černý)
 • upřesnění informací na akci odkrývání pomníku
 • upřesnění informací na akci rozsvícení stromečku
 • kupy zeminy, štěrku na obecním pozemku – nápravu sjednal starosta
 • zastřešení studánky u „Mokřadu“, lavice a posed do „Lipek“ – objednávka odeslána
 • obchod – ze zdravotních důvodu na přechodnou dobu otevřen nepravidelně (bude označeno na výloze)
 • informace ze schůzky spolků
 • „Dýňování“ v knihovně (zdobení okrasných dýní) – 10. 10. 2019
 • odkrývání pomníku – 28. 10. 2019
 • lampionový průvod – 2. 11. 2019
 • rozsvícení stromečku – 29. 11. 2019

 

 

Vypracovala: P. Rezková                                                                      Schválil: V. Ježek


Zápis ze zastupitelstva 7.10.2019

Zápis č. 141 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 23. 9. 2019

Přítomno: šest zastupitelů                                                               Omluven: Martin Rydl

 • oprava čerpadla SDH, stříkačka v opravně
 • obecní traktůrek – provedena výměna oleje
 • výměna okapů u pošty – provedl Jiří Jarkovský
 • oprava hráze u rybníku – hotovo
 • 27. 9. vybagrování rybníku, návoz štěrku
 • rozbor vody v rybníce – nebylo zjištěno cizí zavinění
 • odebrány vzorky bahna – probíhá rozbor
 • výsadba keřů u pomníku, zasetí traviny – hotovo
 • autobusy – nezastavovaly na zastávce – nápravu sjednal starosta
 • dne 11. 9. 2019 proběhl audit OÚ – bez závad
 • na skládce světla k rozebrání – odvoz železa hasiči
 • na skládce ořezaná bříza
 • na Ohrádce vyvezený septik
 • zastřešení studánky u „Mokřadu“, lavice a posed do „Lipek“ – OÚ čeká na cenovou nabídku
 • upřesnění informací (rozdělení úkolů) akce odkrývání pomníku
 • upřesnění informací (rozdělení úkolů) akce rozsvícení stromečku
 • „Dýňování“ v knihovně (zdobení okrasných dýní) – 10. 10. 2019
 • odkrývání pomníku – 28. 10. 2019
 • lampionový průvod – 2. 11. 2019
 • rozsvícení stromečku – 29. 11. 2019

 

Vypracovala: P. Rezková                                                                      Schválil: V. Ježek


Zápis ze zastupitelstva 23. 9. 2019_