Zápis č. 131 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 26.11.2018

Přítomno: sedm zastupitelů                                                                                             Omluven:

  

 • Ohrádka – Jana Hošková končí – vyhlášen záměr
 • Stížnost pana X na hluk a zápach (psi a výfuk od auta) domu Y – p. X chce řešit, paní X pozvaná na obecní úřad
 • Upřesnění organizace akce rozsvícení stromečku (1. 12.)
 • Upřesnění organizace akce pro důchodce v Libřicích (7. 12.)
 • Auta zaparkovaná na cestě před domem XY – porušení vyhlášky, nebude-li sjednaná náprava do konce týdne, bude předáno k řešení policii (vlastníci vozidel byli předem upozorněni)
 • Kolaudace náhonu proběhla dne 14. 11. – v pořádku
 • Objednávka antuky (2 tuny) – antuka objednána, řešila Zdena Šolcová
 • Informace o Tříkrálové sbírce – sbírka proběhne dne 5. 1. 2019
 • Nabídka od paní XY na odkoupení rodinného domu obcí za 2.500.000,- Kč – po pečlivém zvážení zastupitelé nesouhlasí

 

Vypracovala: P. Rezková                                                                  Schválil: V. Ježek

starosta obce


Zápis ze zastupitelstva 26.11.2018

Zápis č. 130 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 12.11.2018

Přítomno: sedm zastupitelů                                                                                             Omluven:

 

 • Distribuce pozvánek na akci posezení pro důchodce – zastupitelé
 • Organizace akce rozsvícení stromečku – tvorba plakátu, zdobení stromu
 • Stížnost Vágnerových na padající větve na pozemek – řešil starosta, vyřešeno
 • Kolaudace náhona proběhne 14. 11.
 • Ohrádka další postup – bude řešeno na zastupitelstvu dne 26. 11.

 

Vypracovala: P. Rezková                                                                  Schválil: V. Ježek

starosta obce


Zápis ze zastupitelstva 12.11.2018