Silvestrovské grilování klobás

Věnujte prosím pozornost tomuto hlášení!

Potraviny Jílovice p. Grulichová pořádá akci se silvestrovskou grilovanou klobásou a s teplými i studenými nápoji. Klobása se podává 5 minut po půlnoci u místního obchodu. Ceny lidové! Všichni jsou srdečně zváni!

Na závěr tohoto hlášení mi Vážení spoluobčané dovolte, abych Vám jménem celého zastupitelstva obce a i jménem svým popřál ještě jednou hodně zdraví, štěstí a pohody do nového roku 2019! Ať se Vám splní vše, co si budete tajně přát při půlnočním silvestrovském přípitku!

Děkuji za pozornost!