Veřejná vyhláška Královéhradeckého kraje

Vyhláška

Veřejná vyhláška o doručení návrhu Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území

Datum vyvěšení 6.11.2017, datum sejmutí 22.11.2017

Zápis č. 124 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 11.10.2017

 

Přítomno :  sedm  zastupitelů                                                           Omluven :

 

 • Volební lístky – kompletace dle seznamu voličů. Roznést do 17.10. 2017
 • Mikroregion vydá kalendáře na rok 2018  – 6x foto Jílovice.
 • Správa silnic – bezúplatné převedení pozemků. ( oboustranně )
 • Hřiště – oprava v záruční době.
 • Garáže – sklad TJ a SDH – odvodnit.
 • Nesprávné parkování před nemovitostí paní Slusarčukové.
 • Pošta Partner nabídka na provozování této služby pro veřejnost. Obec provozování odmítá.
 • Brigáda TJ – položení dlaždic okolo hřiště. ( TJ – upřesní termín brigády )
 • Veřejná schůze – 1.11. 2017.

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek

starosta obce


Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva 11.10.2017

Veřejná vyhláška Královéhradeckého kraje

Vyhláška

Veřejná vyhláška o doručení návrhu Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území

Datum vyvěšení 18.10.2017, datum sejmutí 3.11.2017

Zápis č. 123 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 27.9.2017

 

Přítomno :  šest  zastupitelů                                                           Omluven : p.Škopová – nemoc

 

 • Zatrubení náhon
 • Pasport komunikací
 • Znečištění komunikací od spol. Zemspol České Meziříčí a.s., obec obdržela od občanů několik stížností včetně fotodokumentací znečištěného majetku. Dohodnut úklid s vedením Zemspol Č.M. a.s.. Do budoucna – v případě opakování situace bude řešeno s úřady. K.Ú., SSÚ, SS KVHK.
 • Změna názvu poskytovatele Goeportálu pro obecní účely – spol. Clerio
 • Řešení reklamace kurtu s umělým povrchem
 • Příprava akce „Setkání seniorů“ – 9.12.2017
 • Příprava akce „Rozsvícení vánočního stromku“ – 1.12.2017
 • Příprava akce „Vítání občánků“
 • Volby do PS Parlamentu ČR – 20. + 21.10.2017
 • Zaslaná objednávka na nákup laviček na tribunu k tenis. kurtům
 • Zaslaná žádost o převod pozemků od Správy silnic
 • Řešení stížností na chování a znečišťování chodníků od psa p. Beka

 

Vypracovala : Z. Šolcová                                                                       Schválil :   V. Ježek

starosta obce


Zápis ze zastupitelstva 27.9.2017