Obec Jílovice

jilovice_ukazka

Statistické údaje
ZUJ: 576352
Počet částí: 1
Katastrální výměra: 365 ha
Počet obyvatel: 320
Z toho v produkt. věku: 220

Poloha a popis obce

Obec Jílovice se rozkládá na dvou pahorcích, 268 m nad mořem, jako nížinná obec. Nejbližší město Třebechovice pod Orebem je vzdáleno 6 km. Katastr obce Jílovice měří 446 ha. Polovinu pozemků tvoří půdy jílovité, druhou polovinou jsou pozemky lehké, křemenité.

Historie obce

Přesné datum vzniku obce Jílovice není přesně známo. Dle historika Josefa Pohl-Doberského byla založena ve 12. – 13. století. Jedna zmínka byla nalezena v muzeu v Sušici. Mapa tam uložená je z roku 1151 a na ní jsou zaznamenány všechny osady naší oblasti, ale mapa byla později restaurována a tím ztrácí průkaznou hodnotu.

Ve 14. století patřila obec pod správu kapituly Vyšehradské a příslušela k cisterciáckému kláštěru Svaté pole (Klášter n. D.). Po vypálení kláštera Orebity v r. 1420 se Jílovice dostala do držení pánů z Opočna, později Trčků z Lípy.

Nejstarší písemná zmínka pochází z roku 1458. Písemný doklad – sčítání lidu na panství Opočenském z roku 1651. Hovoří o tom, že obec nebyla po třicetileté válce příliš vylidněna, měla 80 obyvatel, z toho 30 dětí a 13 usedlostí. Zde se objevuje i původ názvu Jílovice. Výklad je však dvojí.

První pojmenování vychází dle staročeského “jílovati” neboli těžiti zlato, což mohlo kdysi provázet opuku ve východní části Chřibů.

53cs_3

V zemědělské čítance okresu opočenského popisují zase založení takto: Dle historických záznamů z prvé poloviny 16. století vypukl v Dobrušce velký požár, při kterém vyhořelo 26 domů. Oheň vznikl v domě Martina Čápa, který za to měl být popraven. Na úpěnlivou žádost odsouzeného, majitel panství Opočenského, Trčka z Lípy, mu dal milost a trest mu změnil. Musel se vystěhovat na 10 mil od Dobrušky. Usadil se v tomto místě a tak byla založena obec Jílovice.

53cs_253cs_1

Znak a prapor obce

znak_jiloviceprapor_jilovice