Kanalizace obce

V této sekci naleznete veškeré dokumenty týkající se kanalizace v obci Jílovice

Dokumenty:

Provozní řád ČOV Jílovice

Plán financování obnovy kanalizace (2013-2023)

Kanalizační řád

Způsobilost odborného zástupce

Smlouva stočné – VZOR

Všeobecné podmínky o odvádění odpadních vod

VYÚČTOVÁNÍ CENY STOČNÉHO:

Kalkulace stočného 2024

Kalkulace stočného 2023

Kalkulace stočného 2022

Kalkulace stočného 2020

Kalkulace stočného 2019

Kalkulace stočného 2018

Kalkulace stočného 2017

Kalkulace stočného 2016

Kalkulace stočného 2015