Zápis č. 144 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 6. 11. 2019

Přítomno: všichni                                                                             Omluven: /

 • upřesnění organizace akce rozsvícení stromečku
 • upřesnění organizace akce setkání seniorů
 • výsledky měření svitu veřejného osvětlení – vše OK
 • čipování psů 12. 11. před OÚ zajištěno panem Rejchrtem (380 – 430,- Kč)
 • O2 ruší telefonní automat k 31. 12. 2019 – demontáž automatu v průběhu roku 2020
 • Mikroregion Třebechovicko – nový příspěvek obce činí 12,- Kč osobu/rok
 • veřejná schůze 20. 11.
 • rozsvícení stromečku – 29. 11. 2019
 • vývoz septiků 9. 12.
 • setkání seniorů 13. 12.

 

Vypracovala: P. Rezková                                                                      Schválil: V. Ježek


Zápis ze zastupitelstva 6.11.2019

Zápis č. 143 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 21. 10. 2019

Přítomno: všichni                                                                             Omluven: /

 

 • vybagrování rybníku, návoz štěrku – hotovo
 • ořezání ořechu u rybníka – řeší starosta
 • upřesnění organizace akce 28. říjen
 • nabídka pojištění od České pojišťovny – zastupitelé projednají
 • informace o vyúčtování elektřiny
 • u obchodu nový kontejner na rostlinný a fritovací olej
 • upřesnění organizace akce lampionový průvodu (2. 11.)
 • mokřad nutno ořezat křoví, upravit – řeší zastupitelstvo
 • poldr nutno ořezat vrby, upravit – řeší zastupitelstvo
 • 4. 11. nepůjde elektřina – zavřen obchod, dopoledne pošta
 • odkrývání pomníku – 28. 10. 2019
 • lampionový průvod – 2. 11. 2019
 • rozsvícení stromečku – 29. 11. 2019

Vypracovala: P. Rezková                                                                      Schválil: V. Ježek


Zápis ze zastupitelstva 21.10.2019

Zápis č. 142 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 7. 10. 2019

Přítomno: všichni                                                                             Omluven: /

 

 • pomník – namontovány tabulky se jmény padlých
 • 8. 10. vybagrování rybníku, návoz štěrku
 • na skládce ořezaná bříza – odpad odvezen (provedl p. Černý)
 • upřesnění informací na akci odkrývání pomníku
 • upřesnění informací na akci rozsvícení stromečku
 • kupy zeminy, štěrku na obecním pozemku – nápravu sjednal starosta
 • zastřešení studánky u „Mokřadu“, lavice a posed do „Lipek“ – objednávka odeslána
 • obchod – ze zdravotních důvodu na přechodnou dobu otevřen nepravidelně (bude označeno na výloze)
 • informace ze schůzky spolků
 • „Dýňování“ v knihovně (zdobení okrasných dýní) – 10. 10. 2019
 • odkrývání pomníku – 28. 10. 2019
 • lampionový průvod – 2. 11. 2019
 • rozsvícení stromečku – 29. 11. 2019

 

 

Vypracovala: P. Rezková                                                                      Schválil: V. Ježek


Zápis ze zastupitelstva 7.10.2019

Zápis č. 141 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 23. 9. 2019

Přítomno: šest zastupitelů                                                               Omluven: Martin Rydl

 • oprava čerpadla SDH, stříkačka v opravně
 • obecní traktůrek – provedena výměna oleje
 • výměna okapů u pošty – provedl Jiří Jarkovský
 • oprava hráze u rybníku – hotovo
 • 27. 9. vybagrování rybníku, návoz štěrku
 • rozbor vody v rybníce – nebylo zjištěno cizí zavinění
 • odebrány vzorky bahna – probíhá rozbor
 • výsadba keřů u pomníku, zasetí traviny – hotovo
 • autobusy – nezastavovaly na zastávce – nápravu sjednal starosta
 • dne 11. 9. 2019 proběhl audit OÚ – bez závad
 • na skládce světla k rozebrání – odvoz železa hasiči
 • na skládce ořezaná bříza
 • na Ohrádce vyvezený septik
 • zastřešení studánky u „Mokřadu“, lavice a posed do „Lipek“ – OÚ čeká na cenovou nabídku
 • upřesnění informací (rozdělení úkolů) akce odkrývání pomníku
 • upřesnění informací (rozdělení úkolů) akce rozsvícení stromečku
 • „Dýňování“ v knihovně (zdobení okrasných dýní) – 10. 10. 2019
 • odkrývání pomníku – 28. 10. 2019
 • lampionový průvod – 2. 11. 2019
 • rozsvícení stromečku – 29. 11. 2019

 

Vypracovala: P. Rezková                                                                      Schválil: V. Ježek


Zápis ze zastupitelstva 23. 9. 2019_

Zápis č. 140 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 15. 7. 2019

Přítomno:šest zastupitelů                                                              Omluven:Martin Rydl  

 • místní šetření dočišťovacích nádrží – povolení prodlouženo na 5 let, odběr vzorků 4 ročně –řešil starosta
 • upřesnění informací k dětskému dni (loučení s létem) – řeší Benešová, Šolcová
 • upřesnění informací k pomníku padlým – desku se jmény zajistí starosta
 • zajištění akce pro důchodce
 • oprava sedáků a opěrek kolotoče na ohrádce – provedl Jarkovský
 • revize hřiště – datum bude upřesněn – zajistí starosta
 • revize hasicích přístrojů byla provedena – zajistil starosta
 • příspěvek pro SDH na Jílovickou pouť v částce 11tis. Kč – zastupitelstvo souhlasí
 • příspěvek pro TJ na Jílovickou Traktoriádu v hodnotě 11tis. Kč – zastupitelstvo souhlasí
 • vypletí šotolinové hřiště na ohrádce – zajistí Rezková (TJ)
 • výměna 41 poničených obrubníků motorovým vozidlem, předběžná cena opravy (100.451,-Kč + DPH) – Bude nahlášeno pojišťovně, viník byl identifikován – řeší starosta
 • Jílovická Traktoriáda – 10. 8.
 • Veřejná schůze – 28. 8.
 • Loučení s létem – 31. 8.

 

Vypracovala: P. Rezková                                                                      Schválil: V. Ježek


Zápis ze zastupitelstva 15. 7. 2019_

Zápis č. 139 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 29.4.2019

Přítomno:šest zastupitelů                                                              Omluven:Martin Rydl  

 • dotace na obchod – sepsána smlouva obce s nájemkyní a předána k podpisu
 • osvětlení – osloveny 4 firmy – 10. 5. otevírání obálek (hodnotící komise – Ježek, Thiel, Jarkovský)
 • rozbitý kolotoč na ohrádce – řeší starosta
 • špatný stav některých javorů u silnice, nutné vykácet a zasadit nové – řeší zastupitelstvo
 • wifi na ohrádce – zajistí starosta

 

Vypracovala: P. Rezková                                                                      Schválil: V. Ježek


Zápis ze zastupitelstva 29. 4. 2019_

Zápis č. 138 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 15.4.2019

Přítomno : šest zastupitelů                                                                Omluven : p. Rezková

 • Usazení kamene u lípy
 • Pachtovní smlouvy
 • Oprava sloupku Na Ohrádce – zajistil Martin Rydl
 • Oprava značení obce – zajistil Jiří Jarkovský
 • Řešení výtluků na komunikacích obce – fotodokumentace byla zaslána na SÚS HK, obdrženo zamítavé stanovisko, bude zaslána stížnost na Krajský úřad HK
 • 4.2019 bude uzavřena na 4 hodiny komunikace mezi Libníkovicemi a Výravou
 • Umístění nové nástěnky k areálu Na Ohrádce
 • Oprava skleněných skříněk v budově Na Ohrádce – zajistil starosta
 • Oznámení od Policie ČR o odložení případu uložení ostrých rezatých předmětů na okraji komunikace u nemovitosti č.p. 52 směrem k Výravě – pachatel neznámý
 • Stížnosti na nedodržování rychlosti směrem na Libníkovice – starosta poptá podmínky umístění radaru
 • Dodána antuka na tenisový kurt, TJ zajistí brigádu
 • Obdržena dotace KHK „Podpora provozu prodejen na venkově“ ve výši 33.000,– Kč
 • 4.2019 schůzka se zástupci spolků na Obecním úřadě
 • Mokřad
 • Možnost výsadby vrbiček
 • Opakovaná schůzka ke zřízení výjezdové jednotky SDH – řeší starosta obce
 • Veřejné osvětlení
 • Oprava hráze u rybníka u obchodu

 

Vypracovala : Z. Šolcová                                                                        Schválil :   V. Ježek

starosta obce


Zápis ze zastupitelstva 15.4. 2019

Zápis č. 137 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 1.4.2019

Přítomno:sedm zastupitelů                                                            Omluven:/

 • Schůzka ohledně výjezdové jednotky 12. 4. – řeší starosta
 • Schválená dotace od Mikroregionu Třebechovicko na Traktoriádu v hodnotě 5.000,- Kč
 • Schválená neinvestiční dotace na obchod od Královéhradekého kraje v částce 33.000,- Kč
 • úklid u „Mokřadu“ – provedli členové SDH, schválená odměna – 15.000,- Kč
 • úklid v parku – provedli členové SDH, schválená odměna – 3.000,- Kč
 • 5. 2019 od 9.10 do 9.35 hod. svoz nebezpečného odpadu

 

 

             Vypracovala: P. Rezková                                                                      Schválil: V. Ježek


Zápis ze zastupitelstva 1. 4. 2019_

Zápis č. 136 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 18.3.2019

Přítomno: šest zastupitelů                                                              Omluven: Martin Rydl

 • Návštěva zvonového patra v kostele na Vysokém Újezdě – zajišťuje Benešová, Rezková
 • Třebechovické Haló – chyby v příspěvcích – příspěvky obcí budou zasílány zpět ke kontrole
 • Na základě podnětu od TJ Jílovice z.s. podána žádost o dotaci od Mikroregionu Třebechovicko na Traktoriádu na částku 5.000,- Kč
 • Možnost brigády pro spolky – vyčistit les u mokřadu, opravit hráz rybníka u obchodu, vyčistit studánku, vyčistit les, připravit jámu pro zasazení pomníku (informace na webových stránkách obce od 1.4.2019)
 • Valná hromada Mikroregion Třebechovicko čtvrtek 28. 3. – zúčastní se starosta a místostarosta

 

Vypracovala: P. Rezková                                                                      Schválil: V. Ježek


Zápis ze zastupitelstva 18. 3. 2019_

Zápis č. 135 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 25.2.2019

Přítomno: šest zastupitelů                                                              Omluven: M. Benešová 

 • Dotace na veřejné osvětlení v částce 519 486 Kč – na dodavatele bude vypsáno výběrové řízení
 • Pomník – s kameníky jedná starosta
 • Končí povolení vypouštění vod, nutno zažádat o prodloužení – řeší starosta
 • Od 1. 3. možnost odvážet roští na čarodějnice za ohrádku
 • Skládka v březnu otevřena první a poslední neděli v měsíci od 15.00 do 16.00 hod.
 • Stromy za „Mrštníkem“ jsou označeny, budou pořezány – řešil starosta se spoluvlastníky
 • Územní plán – v platnosti od 1. 1. 2019 (lhůta pro podání námitek 1 rok)
 • Informace ze zasedání Mikroregionu Třebechovicko – plán činnosti, rozpočet (účastnil se starosta)
 • Středa 6. 3. veřejná schůze
 • Čtvrtek 7. 3. schůze z.o.ČZS Jílovice
 • Sobota 9. 3. vítání občánků

 

Vypracovala: P. Rezková                                                                      Schválil: V. Ježek

starosta obce


Zápis ze zastupitelstva 25. 2. 2019

Zápis č. 134 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 11.2.2019

Přítomno: šest zastupitelů                                                              Omluven: p. Jarkovský(nemoc)

 • Jednání ohledně osvětlení – proběhne, řeší starosta
 • Pomník – kameník pošle cenovou nabídku, řeší starosta
 • Zástupci TJ a SDH – setkání každou 1. středu v měsíci na obecním úřadě
 • Počítač v knihovně – výměna z OÚ (zastaralý, nelze nainstalovat antivirový program)
 • Vyřazení starého počítače z knihovny k 1.3.2019 možnost odkoupení za symbolickou cenu, příp.(likvidace)
 • Na obec koupě notebooku

 

Vypracovala: P. Rezková                                                                      Schválil: V. Ježek

starosta obce


Zápis ze zastupitelstva 11.2.2019

Zápis č. 133 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 28.1.2019

Přítomno:šest zastupitelů                                                              Omluven:jeden zastupitel

 • Změna termínu vítání občánků na 9. 3. 2019
 • Inventury – proběhly v pořádku v souladu s plánem inventur
 • Veřejné osvětlení – dotace na lampy, na výměnu vedení (kabelů) hradí obec. Bude vypsáno výběrové řízení
 • V obci nutnost zřízení výjezdové jednotky – informovaní zástupci SDH, v řešení
 • Popadané stromy v lese za „Mrštníkem“ – ořezání řeší starosta se spoluvlastníky pozemku
 • Antuka na hřiště – objednaná
 • Nákup 3x radiátorů na ohrádku
 • Platba vody „Na Ohrádce“ – 6.732,- Kč
 • Senioři Dědina – žádost o příspěvek – 1.000,- Kč – zastupitelé souhlasí
 • Známky pro psy + poplatek – výdej do18. 2. 2019
 • Známky na popelnice + poplatek – výdej do 18. 2. 2019

 

Vypracovala: P. Rezková                                                                   Schválil: V. Ježek

starosta obce


Zápis ze zastupitelstva 28. 1. 2019

Zápis č. 132 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 14.1.2019

Přítomno: sedm zastupitelů                                                                                   Omluven:

 • Tříkrálová sbírka (sobota 5. 1. 2019) – byla vybrána částka 8.942,- Kč
 • Žádost o dar Domácí péči ČM – zastupitelstvo odsouhlasilo částku 1.000,- Kč
 • Firma Rema žádá o souhlas s jednáním s firmou Eko Kom (odvoz odpadů) – zastupitelstvo souhlasí
 • Dotaci na obchod – obec podala žádost na částku 66.000,- Kč (vlastní podíl 50%) – podmínka podání dotace uzavření smlouvy s paní X – smlouva uzavřena (pozn.: dotace musí být využita na náklady spojené s provozem prodejny a elektřinu)
 • Hasičské auto – zakoupena nová baterie + dobíječka (4.500,- Kč)
 • Obecní stříkačka – nutno opravit ventil u motoru – zajistí velitel SDH
 • Zadní místnost Na Ohrádce – úklid zajistí hasiči (poháry, války…) Zdravotnická brašna může zůstat, ale na vlastní zodpovědnost majitele ohledně zcizení.
 • Informace – volby do evropského parlamentu proběhnou ve dnech 24. – 25. 5. 2019
 • Návrhy pomníku padlých – starosta zjistí cenovou relaci
 • Vítání občánků 2.3. 2019 v 14:00 a 15:00 hod.
 • Výročí seniorů v roce 2019 – distribuce souhlasů s návštěvou zastupitelů, nutno vrátit podepsané na OÚ. Bez vráceného dokumentu nebude návštěva uskutečněna
 • Výjezdová jednotka (v obci nutná ze zákona) – bude řešeno v nebližší době. První komunikace s velitelem SDH proběhla, pokud nebude ze strany SDH zájem, (není to jejich povinností)bude se hledat náhradní řešení, aby bylo vše dle zákona.

 

Vypracovala: P. Rezková                                                                   Schválil: V. Ježek

starosta obce


Zápis ze zastupitelstva 14.1.2019

Zápis č. 131 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 26.11.2018

Přítomno: sedm zastupitelů                                                                                             Omluven:

  

 • Ohrádka – Jana Hošková končí – vyhlášen záměr
 • Stížnost pana X na hluk a zápach (psi a výfuk od auta) domu Y – p. X chce řešit, paní X pozvaná na obecní úřad
 • Upřesnění organizace akce rozsvícení stromečku (1. 12.)
 • Upřesnění organizace akce pro důchodce v Libřicích (7. 12.)
 • Auta zaparkovaná na cestě před domem XY – porušení vyhlášky, nebude-li sjednaná náprava do konce týdne, bude předáno k řešení policii (vlastníci vozidel byli předem upozorněni)
 • Kolaudace náhonu proběhla dne 14. 11. – v pořádku
 • Objednávka antuky (2 tuny) – antuka objednána, řešila Zdena Šolcová
 • Informace o Tříkrálové sbírce – sbírka proběhne dne 5. 1. 2019
 • Nabídka od paní XY na odkoupení rodinného domu obcí za 2.500.000,- Kč – po pečlivém zvážení zastupitelé nesouhlasí

 

Vypracovala: P. Rezková                                                                  Schválil: V. Ježek

starosta obce


Zápis ze zastupitelstva 26.11.2018

Zápis č. 130 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 12.11.2018

Přítomno: sedm zastupitelů                                                                                             Omluven:

 

 • Distribuce pozvánek na akci posezení pro důchodce – zastupitelé
 • Organizace akce rozsvícení stromečku – tvorba plakátu, zdobení stromu
 • Stížnost Vágnerových na padající větve na pozemek – řešil starosta, vyřešeno
 • Kolaudace náhona proběhne 14. 11.
 • Ohrádka další postup – bude řešeno na zastupitelstvu dne 26. 11.

 

Vypracovala: P. Rezková                                                                  Schválil: V. Ježek

starosta obce


Zápis ze zastupitelstva 12.11.2018