Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva obce dne 3.5.2023

Přítomno: Všichni Omluven: / informace o průběhu rekonstrukce areálu „Na Ohrádce“ prodej stolní fotbálku – bude vyhlášen záměr (zastupitelstvo souhlasí) 3. 6. 2023 Vítání občánků Spolufinancování vodovodu v části obce (zastupitelstvo nesouhlasí) 24. 6. 2023 Výlet do pivovaru Faltus v České Třebové Vypracovala: P. Rezková Schválil: V. Ježek

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 17. 4. 2023

rekonstrukce areálu „Na Ohrádce“ – zabudovaná betonová nádrž, nutný přesun kolotoče, fyzická kontrola zastupitelstva výměna oken „Na Ohrádce“ – bude vypracována cenová nabídka vybagrování náhonu na hřišti – řeší starosta spolek zahrádkářů – od 22. 4. do 1. 5. naučná stezka s tajenkou pro děti a rodiče v parčíku u pošty ke …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 30. 1. 2023

Přítomno: Všichni Omluven: / dne 26. 1. proběhl audit na OÚ – bez závad pomník – renovaci rezavého kovového kříže a růže provede K. Dachs Oslovení firem na realizaci přestavby Ohrádky areál „Na Ohrádce“ – výběrové řízení obálkovou metodou na zhotovitele rekonstrukce areálu 11. 2. 2023 Masopustní průvod 25. 2. …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 9. 1. 2023

Přítomno: Všichni       Omluven: / obálkování + distribuce volebních lístků /volby Prezidenta České republiky 2023 úprava nájemní smlouvy – pronájmu areálu „Na Ohrádce“ nabídka stolního fotbálku v majetku obce – zastupitelstvo se shodlo na odprodeji majetku formou výběrového řízení – obálkovou metodou, minimální cena odkupu stolního fotbálku byla stanovena na 3 …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva 21.11. 2022

Přítomno: Všichni                                                                        Omluven: /   obálkování pozvánek na akci pro seniory + upřesnění akce upřesnění akce „Rozsvícení stromečku“ pronájem areálu „Na Ohrádce“ + úhrada spotřebované elektřiny 10. 12. Zábavné odpoledne s občerstvením pro naše občany v důchodovém věku 18. 12. Výlet do Prahy s večeří v Kersku              Vypracovala: P. Rezková                                                                      …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva 7.11. 2022

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva 7.11. 2022           Přítomno: 5                                                              Omluven: P. Rezková, P. Kovanda  Dotace ( 900 tis.Kč )  na vybudování WC v areálu Na Ohrádce . Marius Pedersen – navýšení cen za odpad cca  + 15-20% Energie v obci : rok 2021 – úhrada 89 tis. Kč, rok …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva 24.10.2022

Přítomno: 6                                                                      Omluven: Monika Škopová  provedena výměna světla na přechodu provedena výmalba ohrádky řešena spotřeba elektřiny „Na Ohrádce“ informace o blížících se akcích 3. 11. Zahrádkáři –  Dýňování v knihovně 5. 11. od 18.00 hod. SDH s OÚ – Lampionový průvod se stezkou odvahy 26. 11. Rozsvícení stromečku – …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva 27.6.2022

Přítomno: 7                                                                      Omluven: / hasičárna – proběhla montáž 2 vrat, nivelace a nátěr podlahy Postřiky v obci provede pan Jarkovský a bude pomáhat se sečením 12. 6. proběhlo vítání občánků Nová dopadová plocha na dětském hřišti – řeší starosta (gumová dopadová plocha) štěrk bude odstraněn. Obchod – nutné zakoupit …

Zápis č.164 z pracovní schůzky zastupitelstva 30.5.2022

Přítomno: 7                                                                      Omluven: / SDH výjezdová jednotka – nakoupeno protipožární oblečení hasičárna – proběhne montáž vrat opraven kolotoč na dětském hřišti dovezena hlína na ohrádku k rozhrnutí – brigáda SDH toulající se psi po vsi – řeší starosta OÚ – od 3. 6. přístupná dobrodružná stezka pro děti – …

Zápis č.163 z pracovní schůzky zastupitelstva 4.4.2022

Přítomno: 7                                                                            Omluven: /   hasičárna – objednaná vrata v obchodě provedena revize topení na areál „Na Ohrádce“ objednána plachta na zakrytí venkovního posezení – instalováno do 30. 4. 2022 7. 4. Zahrádkáři – výroční členská schůze 8. 4. od 8.00 do 8.20 hod. svoz nebezpečného odpadu u obecního …

Zápis č.162 z pracovní schůzky zastupitelstva 21.3.2022

Přítomno: 5                                                                      Omluven: Zdeňka Šolcová, Jiří Jarkovský   provedena oprava chodníku u silnice na výjezdu z obce k Českému Meziříčí zakoupena dodávka pro spolky a místní obyvatele – podmínky zapůjčení auta budou upřesněny hasičárna – objednaná nová vrata, nutné zarovnat podlahu, opravit trám – zajišťuje starosta vybavení hasičského auta – obdržena …

Zápis č.161 z pracovní schůzky zastupitelstva 24.1.2022

Přítomno: 6                                                                      Omluven: Markéta Benešová audit OÚ – bez závad inventarizace pozemků – hotovo v nocležně řidičů rozbité topení – opravu řeší starosta 14. 2. veřejné zasedání na OÚ od 1. 3. 2022 na stránkách obce aktivní rezervace areálu „Na Ohrádce“ 13. – 14. 5. Podorlická rally 2022   …

Zápis č. 159 z pracovní schůzky zastupitelstva 20.9.2021

Přítomno: 7                                                                      Omluveno: /  kompletace a distribuce volebních lístků proběhla technická kontrola hasičské Avie, vleku montáž zásobníku reflexních samolepek na OÚ dotace na obchod – zakoupen nový kráječ a alarm s čipem ke vchodu schválena částka 2.000,- Kč na dar pro seniory v České Meziříčí nádoba na olej u …