Zápis č. 159 z pracovní schůzky zastupitelstva 20.9.2021

Přítomno: 7                                                                      Omluveno: /  kompletace a distribuce volebních lístků proběhla technická kontrola hasičské Avie, vleku montáž zásobníku reflexních samolepek na OÚ dotace na obchod – zakoupen nový kráječ a alarm s čipem ke vchodu schválena částka 2.000,- Kč na dar pro seniory v České Meziříčí nádoba na olej u …

Zápis č. 153 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 31.8.2020

Přítomno: všichni                                                                                        Omluven: / distribuce darovacích smluv místním obyvatelům + dopis faráře Šlégra – řeší zastupitelé oprava komunikace před obchodem v tomto týdnu – řeší starosta zakoupen skladovací kontejner na lavice a stany, umístěn na ohrádce v lipové aleji nutno přesadit 1 seschlou lípu – řeší zastupitelé hasičská avie po technické …

Zápis č. 152 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 13.7.2020

Přítomno: všichni                                                                                        Omluven: /   kontrola kanalizace „na Marštníku“ – řešilo zastupitelstvo zakoupena nová sekačka (původní sekačka neopravitelná), zakoupen také víceúčelový plotostřih (řešil starosta a místostarostka) sjednána oprava posedu U Mokřadu (opraveno v záruce) řešil starosta oprava komunikace v obci sjednána na srpen až září 2020 (starosta a místostarostka) nabídka na …

Zápis č. 151 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 29.6.2020

Přítomno: šest zastupitelů                                                               Omluvena: Markéta Benešová   Krajský projekt „Čistá obec 2019“ získala naše obec 2. místo a částku 55 000,- Kč stížnost na rušení nočního klidu – řešil starosta a zastupitelstvo u kontejnerů opakovaně hozené pytle s odpadky – řeší zastupitelstvo postřik prorostlých chodníků trávou – řeší zastupitelé (Ježek, …

Zápis č. 150 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 15.6.2020

Přítomno: všichni                                                                             Omluven: /   v místním obchodě vyřazen nefunkční mrazák, regály, kávomlýnek, bude provedena inventura (Rydl, Thiel)  dosázení uschlých keřů, květin u pomníku – bude obnoveno firmou v rámci reklamace (řeší starosta) Nahlášena záruční oprava posedu (řeší starosta) kolaudace projektu zklidnění obce (řeší starosta a zastupitelstvo) tvorba směrnice sjezdy …

Zápis č. 149 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 24.2.2020

Přítomno: šest zastupitelů                                                                           Omluvena: Jiří Jarkovský   obchod – hotova oprava špatný stav javorů podél cesty – nutné nahradit 27 stromů – řeší starosta školení BOZP pro zaměstnance obce – řeší starosta špatný stav stolního počítače místostarostky (zastaralý software) – nutný nákup nového PC upřesnění informací na akci …

Zápis č. 148 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 10.2.2020

Přítomno: šest zastupitelů                                                                           Omluvena: Martin Rydl inventury – proběhly v pořádku v souladu s plánem inventur, vadný majetek byl odepsán zednické, řemeslnické práce v obchodě téměř hotovy, opravu propadlé podlahy – řeší starosta akce zvětšení „sálu“ Na Ohrádce vypracován projekt k úpravám a připomínkám – řeší zastupitelstvo upřesnění informací na …

Zápis č. 147 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 27.1.2020

Přítomno: šest zastupitelů                                                                           Omluvena: Zdena Šolcová   akce zvětšení „sálu“ Na Ohrádce – zadáno projektantovi vypracovat projekt ukončení provozu obchodu stávajícím prodejcem –  obchod předán starostovi zednické, řemeslnické práce v obchodě, poté předáno novému prodejci dary obyvatelům obce 400,- Kč/dospělí, 700,- Kč pro dítě do 15ti let (200,- Kč …

Zápis č. 146 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 13.1. 2020

Přítomno: všichni                                                                             Omluven: / Objednán svozu nebezpečného odpadu duben/květen – bude upřesněno, řeší starosta Tříkrálová sbírka – vybráno 8.400,- Kč ukončení činnosti dosavadního nájemce v místním obchodě k 31. 1. 2020 inventura v obchodě 31. 1. 2020 řeší starosta, místostarostka a inventarizační komise od 1. 2. 2020 obchod uzavřen z důvodu rekonstrukce …