Zápis č.163 z pracovní schůzky zastupitelstva 4.4.2022

Přítomno: 7                                                                            Omluven: /   hasičárna – objednaná vrata v obchodě provedena revize topení na areál „Na Ohrádce“ objednána plachta na zakrytí venkovního posezení – instalováno do 30. 4. 2022 7. 4. Zahrádkáři – výroční členská schůze 8. 4. od 8.00 do 8.20 hod. svoz nebezpečného odpadu u obecního …

Zápis č.162 z pracovní schůzky zastupitelstva 21.3.2022

Přítomno: 5                                                                      Omluven: Zdeňka Šolcová, Jiří Jarkovský   provedena oprava chodníku u silnice na výjezdu z obce k Českému Meziříčí zakoupena dodávka pro spolky a místní obyvatele – podmínky zapůjčení auta budou upřesněny hasičárna – objednaná nová vrata, nutné zarovnat podlahu, opravit trám – zajišťuje starosta vybavení hasičského auta – obdržena …

Zápis č.161 z pracovní schůzky zastupitelstva 24.1.2022

Přítomno: 6                                                                      Omluven: Markéta Benešová audit OÚ – bez závad inventarizace pozemků – hotovo v nocležně řidičů rozbité topení – opravu řeší starosta 14. 2. veřejné zasedání na OÚ od 1. 3. 2022 na stránkách obce aktivní rezervace areálu „Na Ohrádce“ 13. – 14. 5. Podorlická rally 2022   …

Zápis č. 159 z pracovní schůzky zastupitelstva 20.9.2021

Přítomno: 7                                                                      Omluveno: /  kompletace a distribuce volebních lístků proběhla technická kontrola hasičské Avie, vleku montáž zásobníku reflexních samolepek na OÚ dotace na obchod – zakoupen nový kráječ a alarm s čipem ke vchodu schválena částka 2.000,- Kč na dar pro seniory v České Meziříčí nádoba na olej u …

Zápis č. 153 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 31.8.2020

Přítomno: všichni                                                                                        Omluven: / distribuce darovacích smluv místním obyvatelům + dopis faráře Šlégra – řeší zastupitelé oprava komunikace před obchodem v tomto týdnu – řeší starosta zakoupen skladovací kontejner na lavice a stany, umístěn na ohrádce v lipové aleji nutno přesadit 1 seschlou lípu – řeší zastupitelé hasičská avie po technické …

Zápis č. 152 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 13.7.2020

Přítomno: všichni                                                                                        Omluven: /   kontrola kanalizace „na Marštníku“ – řešilo zastupitelstvo zakoupena nová sekačka (původní sekačka neopravitelná), zakoupen také víceúčelový plotostřih (řešil starosta a místostarostka) sjednána oprava posedu U Mokřadu (opraveno v záruce) řešil starosta oprava komunikace v obci sjednána na srpen až září 2020 (starosta a místostarostka) nabídka na …

Zápis č. 151 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 29.6.2020

Přítomno: šest zastupitelů                                                               Omluvena: Markéta Benešová   Krajský projekt „Čistá obec 2019“ získala naše obec 2. místo a částku 55 000,- Kč stížnost na rušení nočního klidu – řešil starosta a zastupitelstvo u kontejnerů opakovaně hozené pytle s odpadky – řeší zastupitelstvo postřik prorostlých chodníků trávou – řeší zastupitelé (Ježek, …

Zápis č. 150 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 15.6.2020

Přítomno: všichni                                                                             Omluven: /   v místním obchodě vyřazen nefunkční mrazák, regály, kávomlýnek, bude provedena inventura (Rydl, Thiel)  dosázení uschlých keřů, květin u pomníku – bude obnoveno firmou v rámci reklamace (řeší starosta) Nahlášena záruční oprava posedu (řeší starosta) kolaudace projektu zklidnění obce (řeší starosta a zastupitelstvo) tvorba směrnice sjezdy …

Zápis č. 149 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 24.2.2020

Přítomno: šest zastupitelů                                                                           Omluvena: Jiří Jarkovský   obchod – hotova oprava špatný stav javorů podél cesty – nutné nahradit 27 stromů – řeší starosta školení BOZP pro zaměstnance obce – řeší starosta špatný stav stolního počítače místostarostky (zastaralý software) – nutný nákup nového PC upřesnění informací na akci …