Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva obce dne 3.5.2023

Přítomno: Všichni Omluven: / informace o průběhu rekonstrukce areálu „Na Ohrádce“ prodej stolní fotbálku – bude vyhlášen záměr (zastupitelstvo souhlasí) 3. 6. 2023 Vítání občánků Spolufinancování vodovodu v části obce (zastupitelstvo nesouhlasí) 24. 6. 2023 Výlet do pivovaru Faltus v České Třebové Vypracovala: P. Rezková Schválil: V. Ježek

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 17. 4. 2023

rekonstrukce areálu „Na Ohrádce“ – zabudovaná betonová nádrž, nutný přesun kolotoče, fyzická kontrola zastupitelstva výměna oken „Na Ohrádce“ – bude vypracována cenová nabídka vybagrování náhonu na hřišti – řeší starosta spolek zahrádkářů – od 22. 4. do 1. 5. naučná stezka s tajenkou pro děti a rodiče v parčíku u pošty ke …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 30. 1. 2023

Přítomno: Všichni Omluven: / dne 26. 1. proběhl audit na OÚ – bez závad pomník – renovaci rezavého kovového kříže a růže provede K. Dachs Oslovení firem na realizaci přestavby Ohrádky areál „Na Ohrádce“ – výběrové řízení obálkovou metodou na zhotovitele rekonstrukce areálu 11. 2. 2023 Masopustní průvod 25. 2. …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 9. 1. 2023

Přítomno: Všichni       Omluven: / obálkování + distribuce volebních lístků /volby Prezidenta České republiky 2023 úprava nájemní smlouvy – pronájmu areálu „Na Ohrádce“ nabídka stolního fotbálku v majetku obce – zastupitelstvo se shodlo na odprodeji majetku formou výběrového řízení – obálkovou metodou, minimální cena odkupu stolního fotbálku byla stanovena na 3 …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva 21.11. 2022

Přítomno: Všichni                                                                        Omluven: /   obálkování pozvánek na akci pro seniory + upřesnění akce upřesnění akce „Rozsvícení stromečku“ pronájem areálu „Na Ohrádce“ + úhrada spotřebované elektřiny 10. 12. Zábavné odpoledne s občerstvením pro naše občany v důchodovém věku 18. 12. Výlet do Prahy s večeří v Kersku              Vypracovala: P. Rezková                                                                      …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva 7.11. 2022

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva 7.11. 2022           Přítomno: 5                                                              Omluven: P. Rezková, P. Kovanda  Dotace ( 900 tis.Kč )  na vybudování WC v areálu Na Ohrádce . Marius Pedersen – navýšení cen za odpad cca  + 15-20% Energie v obci : rok 2021 – úhrada 89 tis. Kč, rok …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva 24.10.2022

Přítomno: 6                                                                      Omluven: Monika Škopová  provedena výměna světla na přechodu provedena výmalba ohrádky řešena spotřeba elektřiny „Na Ohrádce“ informace o blížících se akcích 3. 11. Zahrádkáři –  Dýňování v knihovně 5. 11. od 18.00 hod. SDH s OÚ – Lampionový průvod se stezkou odvahy 26. 11. Rozsvícení stromečku – …