Zápis č. 153 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 31.8.2020

Přítomno: všichni                                                                                        Omluven: /

 • distribuce darovacích smluv místním obyvatelům + dopis faráře Šlégra – řeší zastupitelé
 • oprava komunikace před obchodem v tomto týdnu – řeší starosta
 • zakoupen skladovací kontejner na lavice a stany, umístěn na ohrádce
 • v lipové aleji nutno přesadit 1 seschlou lípu – řeší zastupitelé
 • hasičská avie po technické kontrole – nutné drobné opravy (řeší starosta)
 • změna v otevírací době v obchodě – po až pá od 12:00 – 12:30 obchod uzavřen
 • vyměněn rozvaděč v obchodě – řešil starosta
 • v parku opraveny světla, namontovány LED světla – řešil starosta
 • opakované pobíhání psů v ulici „Na Mrštníku“ – dotyčným bude zaslán dopis – řeší zastupitelstvo
 • stálé probíhá monitoring zápachu z Bioplynové stanice
 • žádost pana faráře z Třebechovic pod Orebem o příspěvek na rekonstrukci kostela na Vysokém Újezdě – řeší zastupitelstvo
 • stanoveny pevné termíny obecních akcí – 2. víkend v květnu (neděle) vítání občánků, 1. sobota v září dětský den, 1. pátek před 1. adventní nedělí rozsvícení stromečku (termíny budou neměnné)
 • Rybářské závody 20. 9. 2020 od 9.00 (sraz 8.30 na rybníku u Minaříkových)
 • Vítání občánků 2020 přelom září/říjen-datum bude upřesněno

 

 

Vypracovala: P. Rezková                                                                    Schválil: V. Ježek


Zápis zastupitelstvo 31. 8. 2020

Zápis č. 152 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 13.7.2020

Přítomno: všichni                                                                                        Omluven: /

 

 • kontrola kanalizace „na Marštníku“ – řešilo zastupitelstvo
 • zakoupena nová sekačka (původní sekačka neopravitelná), zakoupen také víceúčelový plotostřih (řešil starosta a místostarostka)
 • sjednána oprava posedu U Mokřadu (opraveno v záruce) řešil starosta
 • oprava komunikace v obci sjednána na srpen až září 2020 (starosta a místostarostka)
 • nabídka na zhotovení optického internetu – zastupitelstvo souhlasí
 • návrh starosty na zakoupení skladovacího kontejneru na lavice a stany s umístěním na ohrádce – zastupitelstvo souhlasí
 • TJ Jílovická TRAKTORIÁDA dne 8. 8. 2020 od 10.00 hod.
 • Veřejná schůze na OÚ 10. 8. 2020 od 19:00 hod.
 • Akce pro děti „Loučení s létem“ 29.8.. 2020

 

Vypracovala: P. Rezková                                                                    Schválil: V. Ježek


Zápis zastupitelstvo 13. 7. 2020

 

Zápis č. 151 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 29.6.2020

Přítomno: šest zastupitelů                                                               Omluvena: Markéta Benešová

 

 • Krajský projekt „Čistá obec 2019“ získala naše obec 2. místo a částku 55 000,- Kč
 • stížnost na rušení nočního klidu – řešil starosta a zastupitelstvo
 • u kontejnerů opakovaně hozené pytle s odpadky – řeší zastupitelstvo
 • postřik prorostlých chodníků trávou – řeší zastupitelé (Ježek, Rydl, Jarkovský)
 • zadáno nacenění oprav komunikace v obci u obecního úřadu, obchodu a u skladu – řeší starosta
 • tvorba směrnice sjezdy k nemovitostem trvá – řeší starosta a zastupitelstvo
 • dary obyvatelům obce 500,- Kč/dospělí, 700,- Kč pro dítě do 15 ti let
 • 2x zaplavena cesta v zatáčce na Jeníkovice – nahlášeno na SUS
 • slavnostní otevření Pivovaru Ovipistán v Ledcích dne 4. 7. 2020
 • SHD Jílovická POUŤ dne 11. 7. 2020 od 14.00 hod. (hudební produkce v nočních hodinách)
 • TJ Jílovická TRAKTORIÁDA dne 8. 8. 2020 od 10.00 hod. (hudební produkce v nočních hodinách)

 

Vypracovala: P. Rezková                                                                    Schválil: V. Ježek


Zápis zastupitelstvo 29. 6. 2020

Zápis č. 150 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 15.6.2020

Přítomno: všichni                                                                             Omluven: /

 

 • v místním obchodě vyřazen nefunkční mrazák, regály, kávomlýnek, bude provedena inventura (Rydl,

Thiel)

 •  dosázení uschlých keřů, květin u pomníku – bude obnoveno firmou v rámci reklamace (řeší starosta)
 • Nahlášena záruční oprava posedu (řeší starosta)
 • kolaudace projektu zklidnění obce (řeší starosta a zastupitelstvo)
 • tvorba směrnice sjezdy k nemovitostem – (řeší starosta a zastupitelstvo)
 • plán na zvětšení areálu „Na Ohrádce“ projekt předán na stavební úřad – (řeší starosta)
 • osázená skruž u pomníku (Benešová, Rezková)
 • dne 13. 6. 2020 se uskutečnila akce pro děti Duhové čarování (Rezková, Benešová, Šolcová)
 • Oprava vodoinstalace obchod a úprava terénu na obecním pozemku (provedl Jarkovský J.)
 • Montáž sloupků „Na Ohrádce“ (provedl Jarkovský)
 • Zápůjčka stanu (zastupitelstvo souhlasí)
 • Poptávka opravy asfaltového povrchu (u obchodu, obecního skladu a OÚ (řeší starosta)
 • Obchod – objednány žaluzie (řeší starosta)
 • SHD Jílovická POUŤ dne 11. 7. 2020 od 14.00 hod.
 • TJ Jílovická TRAKTORIÁDA dne 8. 8. 2020 od 10.00 hod.

 

Vypracovala: P. Rezková                                                                      Schválil: V. Ježek


Zápis zastupitelstvo 15. 6. 2020

Zápis č. 149 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 24.2.2020

Přítomno: šest zastupitelů                                                                           Omluvena: Jiří Jarkovský

 

 • obchod – hotova oprava
 • špatný stav javorů podél cesty – nutné nahradit 27 stromů – řeší starosta
 • školení BOZP pro zaměstnance obce – řeší starosta
 • špatný stav stolního počítače místostarostky (zastaralý software) – nutný nákup nového PC
 • upřesnění informací na akci „Masopustní průvod“
 • schůzka spolků 4. 3. 2020
 • ples SDH 7. 3. 2020

 

 

Vypracovala: P. Rezková                                                                      Schválil: V. Ježek


Zápis zastupitelstvo 24. 2. 2020

Zápis č. 148 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 10.2.2020

Přítomno: šest zastupitelů                                                                           Omluvena: Martin Rydl

 • inventury – proběhly v pořádku v souladu s plánem inventur, vadný majetek byl odepsán
 • zednické, řemeslnické práce v obchodě téměř hotovy, opravu propadlé podlahy – řeší starosta
 • akce zvětšení „sálu“ Na Ohrádce vypracován projekt k úpravám a připomínkám – řeší zastupitelstvo
 • upřesnění informací na akci „Masopust“
 • Schůzka spolků 12. 12. 2020
 • Masopust 29. 2. 2020

 

Vypracovala: P. Rezková                                                                      Schválil: V. Ježek


Zápis zastupitelstvo 10. 2. 2020

Zápis č. 147 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 27.1.2020

Přítomno: šest zastupitelů                                                                           Omluvena: Zdena Šolcová

 

 • akce zvětšení „sálu“ Na Ohrádce – zadáno projektantovi vypracovat projekt
 • ukončení provozu obchodu stávajícím prodejcem –  obchod předán starostovi
 • zednické, řemeslnické práce v obchodě, poté předáno novému prodejci
 • dary obyvatelům obce 400,- Kč/dospělí, 700,- Kč pro dítě do 15ti let (200,- Kč příspěvek na kroužky, nutné přinést doklad, potvrzení o zaplacení kroužku)
 • Odstranění starých javorů a náhradní výsadba nových javorů za staré (havarijní stav)
 • Schůzka spolků 12. 12. 2020
 • Masopust 29. 2. 2020

 

Vypracovala: P. Rezková                                                                      Schválil: V. Ježek


Zápis zastupitelstvo 27. 1. 2020

Zápis č. 146 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 13.1. 2020

Přítomno: všichni                                                                             Omluven: /

 • Objednán svozu nebezpečného odpadu duben/květen – bude upřesněno, řeší starosta
 • Tříkrálová sbírka – vybráno 8.400,- Kč
 • ukončení činnosti dosavadního nájemce v místním obchodě k 31. 1. 2020
 • inventura v obchodě 31. 1. 2020 řeší starosta, místostarostka a inventarizační komise
 • od 1. 2. 2020 obchod uzavřen z důvodu rekonstrukce novým nájemcem a obcí (regály, strop, topení)
 • distribuce informací o zajištění potravin po dobu uzavření obchodu – zajišťuje Jarkovský
 • soustavné parkování na chodníku a zeleni obce, ničení obecního majetku v centru a znečišťování komunikace v horní části obce – bude řešeno patníkem, domluvou a předáno policii ČR
 • soustavné volné pobíhání psů v obci – řeší zastupitelstvo ve spolupráci s PČR

 

Vypracovala: P. Rezková                                                                      Schválil: V. Ježek


Zápis zastupitelstvo 13. 1. 2020

Zápis č. 145 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 9. 12. 2019

Přítomno: všichni                                                                             Omluven: /

 • distribuce kalendáře svozu komunálního odpadu na rok 2020 – zajišťují zastupitelé
 • upřesnění akce – setkání seniorů 13. 12.
 • upřesnění plánu inventur
 • vyhlášen záměr na pronájem obchodu – přihlášeni dva zájemci
 • plán na zvětšení „sálu“ Na Ohrádce předán projektantovi – bude vypracována cenová nabídka
 • přes několikeré upozornění stálé porušování parkování na chodníku a trávníku v centru obce – bude řešeno patníkem, keři a předáno Policii ČR
 • přivezena skruž k pomníku – zajistil starosta
 • výlet Nymburk – Praha – Kersko 21. 12. odjezd v 7:30 hod.
 • veřejná schůze 30. 12. od 18:00 hod. na Obecním úřadě

 

Vypracovala: P. Rezková                                                                      Schválil: V. Ježek


Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 30.12.2019

Zápis č. 144 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 6. 11. 2019

Přítomno: všichni                                                                             Omluven: /

 • upřesnění organizace akce rozsvícení stromečku
 • upřesnění organizace akce setkání seniorů
 • výsledky měření svitu veřejného osvětlení – vše OK
 • čipování psů 12. 11. před OÚ zajištěno panem Rejchrtem (380 – 430,- Kč)
 • O2 ruší telefonní automat k 31. 12. 2019 – demontáž automatu v průběhu roku 2020
 • Mikroregion Třebechovicko – nový příspěvek obce činí 12,- Kč osobu/rok
 • veřejná schůze 20. 11.
 • rozsvícení stromečku – 29. 11. 2019
 • vývoz septiků 9. 12.
 • setkání seniorů 13. 12.

 

Vypracovala: P. Rezková                                                                      Schválil: V. Ježek


Zápis ze zastupitelstva 6.11.2019

Zápis č. 143 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 21. 10. 2019

Přítomno: všichni                                                                             Omluven: /

 

 • vybagrování rybníku, návoz štěrku – hotovo
 • ořezání ořechu u rybníka – řeší starosta
 • upřesnění organizace akce 28. říjen
 • nabídka pojištění od České pojišťovny – zastupitelé projednají
 • informace o vyúčtování elektřiny
 • u obchodu nový kontejner na rostlinný a fritovací olej
 • upřesnění organizace akce lampionový průvodu (2. 11.)
 • mokřad nutno ořezat křoví, upravit – řeší zastupitelstvo
 • poldr nutno ořezat vrby, upravit – řeší zastupitelstvo
 • 4. 11. nepůjde elektřina – zavřen obchod, dopoledne pošta
 • odkrývání pomníku – 28. 10. 2019
 • lampionový průvod – 2. 11. 2019
 • rozsvícení stromečku – 29. 11. 2019

Vypracovala: P. Rezková                                                                      Schválil: V. Ježek


Zápis ze zastupitelstva 21.10.2019

Zápis č. 142 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 7. 10. 2019

Přítomno: všichni                                                                             Omluven: /

 

 • pomník – namontovány tabulky se jmény padlých
 • 8. 10. vybagrování rybníku, návoz štěrku
 • na skládce ořezaná bříza – odpad odvezen (provedl p. Černý)
 • upřesnění informací na akci odkrývání pomníku
 • upřesnění informací na akci rozsvícení stromečku
 • kupy zeminy, štěrku na obecním pozemku – nápravu sjednal starosta
 • zastřešení studánky u „Mokřadu“, lavice a posed do „Lipek“ – objednávka odeslána
 • obchod – ze zdravotních důvodu na přechodnou dobu otevřen nepravidelně (bude označeno na výloze)
 • informace ze schůzky spolků
 • „Dýňování“ v knihovně (zdobení okrasných dýní) – 10. 10. 2019
 • odkrývání pomníku – 28. 10. 2019
 • lampionový průvod – 2. 11. 2019
 • rozsvícení stromečku – 29. 11. 2019

 

 

Vypracovala: P. Rezková                                                                      Schválil: V. Ježek


Zápis ze zastupitelstva 7.10.2019

Zápis č. 141 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 23. 9. 2019

Přítomno: šest zastupitelů                                                               Omluven: Martin Rydl

 • oprava čerpadla SDH, stříkačka v opravně
 • obecní traktůrek – provedena výměna oleje
 • výměna okapů u pošty – provedl Jiří Jarkovský
 • oprava hráze u rybníku – hotovo
 • 27. 9. vybagrování rybníku, návoz štěrku
 • rozbor vody v rybníce – nebylo zjištěno cizí zavinění
 • odebrány vzorky bahna – probíhá rozbor
 • výsadba keřů u pomníku, zasetí traviny – hotovo
 • autobusy – nezastavovaly na zastávce – nápravu sjednal starosta
 • dne 11. 9. 2019 proběhl audit OÚ – bez závad
 • na skládce světla k rozebrání – odvoz železa hasiči
 • na skládce ořezaná bříza
 • na Ohrádce vyvezený septik
 • zastřešení studánky u „Mokřadu“, lavice a posed do „Lipek“ – OÚ čeká na cenovou nabídku
 • upřesnění informací (rozdělení úkolů) akce odkrývání pomníku
 • upřesnění informací (rozdělení úkolů) akce rozsvícení stromečku
 • „Dýňování“ v knihovně (zdobení okrasných dýní) – 10. 10. 2019
 • odkrývání pomníku – 28. 10. 2019
 • lampionový průvod – 2. 11. 2019
 • rozsvícení stromečku – 29. 11. 2019

 

Vypracovala: P. Rezková                                                                      Schválil: V. Ježek


Zápis ze zastupitelstva 23. 9. 2019_

Zápis č. 140 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 15. 7. 2019

Přítomno:šest zastupitelů                                                              Omluven:Martin Rydl  

 • místní šetření dočišťovacích nádrží – povolení prodlouženo na 5 let, odběr vzorků 4 ročně –řešil starosta
 • upřesnění informací k dětskému dni (loučení s létem) – řeší Benešová, Šolcová
 • upřesnění informací k pomníku padlým – desku se jmény zajistí starosta
 • zajištění akce pro důchodce
 • oprava sedáků a opěrek kolotoče na ohrádce – provedl Jarkovský
 • revize hřiště – datum bude upřesněn – zajistí starosta
 • revize hasicích přístrojů byla provedena – zajistil starosta
 • příspěvek pro SDH na Jílovickou pouť v částce 11tis. Kč – zastupitelstvo souhlasí
 • příspěvek pro TJ na Jílovickou Traktoriádu v hodnotě 11tis. Kč – zastupitelstvo souhlasí
 • vypletí šotolinové hřiště na ohrádce – zajistí Rezková (TJ)
 • výměna 41 poničených obrubníků motorovým vozidlem, předběžná cena opravy (100.451,-Kč + DPH) – Bude nahlášeno pojišťovně, viník byl identifikován – řeší starosta
 • Jílovická Traktoriáda – 10. 8.
 • Veřejná schůze – 28. 8.
 • Loučení s létem – 31. 8.

 

Vypracovala: P. Rezková                                                                      Schválil: V. Ježek


Zápis ze zastupitelstva 15. 7. 2019_

Zápis č. 139 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 29.4.2019

Přítomno:šest zastupitelů                                                              Omluven:Martin Rydl  

 • dotace na obchod – sepsána smlouva obce s nájemkyní a předána k podpisu
 • osvětlení – osloveny 4 firmy – 10. 5. otevírání obálek (hodnotící komise – Ježek, Thiel, Jarkovský)
 • rozbitý kolotoč na ohrádce – řeší starosta
 • špatný stav některých javorů u silnice, nutné vykácet a zasadit nové – řeší zastupitelstvo
 • wifi na ohrádce – zajistí starosta

 

Vypracovala: P. Rezková                                                                      Schválil: V. Ježek


Zápis ze zastupitelstva 29. 4. 2019_