Sportovní areál Na Ohrádce

jilovice_na_ohradce

Tělovýchovná jednota Jílovice

První zmínky o sportovních aktivitách jsou již z roku 1919, kdy dne 26. dubna byla založena Tělovýchovná jednota “Sokol” Jílovice. Její členové měli pro svoje cvičení od obce pronajatou louku zvanou “Vohrádka”. Zúčastnili se sletu v Praze a mnoha okrskových cvičení. Poslední zmínky o Sokolu Jílovice jsou z roku 1931.

V roce 1974-77 několik sportovních nadšenců včele s panem Josefem Rýdlem vybudovalo na bývalém sokolském cvičišti 2 antukové dvorce. Jako šatna i sklad nářadí jim sloužila dřevěná bouda ještě z dob činnosti Sokola. V roce 1977 vznikl tenisový oddíl. Jelikož v obci Jílovice nebyla žádná sportovní organizace, stali se sportovci členy Tělovýchovné jednoty Vysoký Újezd. Tenisový oddíl měl družstvo dospělých, dorostu i žáků a byl zapojen do okresních soutěží, kde se častokrát umístil na předních místech. V roce 1997 však tenisový oddíl pro nedostatek hráčů ukončil svou činnost.

V témže roce byl založen ženský volejbalový oddíl, který se přihlásil do okresních soutěží, kde se dokonce v sezóně 1998-1999 stal okresním přeborníkem. Bohužel i tento oddíl musel pozastavit svoji činnost kvůli nedostatku hráček.

12. února 1998 byla založena Tělovýchovná jednota Jílovice, která čítá asi 34 členů. Podílí se na kulturních a společenských akcí v obci.

Rezervace 2021

Pravidla rezervace:

 1. Každý první a poslední víkend v měsíci má rezervovaný nájemce areálu Na Ohrádce
 2. Soukromé osoby mohou termíny rezervovat až od 1.2.2021, do té doby mají přednost rezervace obecní spolky
 3. Ostatní termíny, vyjma výše uvedených, jsou neobsazené
 4. Rezervace Ohrádky bude na stránkách zobrazena až po odsouhlasení a zaevidování rezervace na Obecním úřadě

  Vaše jméno (vyžadováno)

  Váš email (vyžadováno)

  tel. kontakt

  Název akce

  Datum rezervace

  Přehled rezervací 2021

  15.5.2021TJ - 7 krůčků – semifinále
  12.6.2021SDH – Liga + noční útok
  19.6.2021Havel Tomáš – soukromá akce
  3.7.2021Ježek Ondřej – soukromá akce
  10.7.2021SDH – Pouťová zábava
  7.8.2021TJ – Traktoriáda
  21.8.2021Soukroma akce - Dohnal
  4.9.2021SDH – Jílovický Jen tak cup 2021 - nohejbal
  11.9.2021TJ - 7 krůčků - finále
  18.9.2021Vratislav Novák
  25.9.2021Milan Mach
  9.10.2021TJ

  pdfVšeobecné podmínky pronájmu areálu na Ohrádce


  pdfCeník od 8-2017