Organizační struktura

Činnost úřadu  obce je zajišťována prostřednictvím agendy starosty obce Ježkem Václavem  –  kterému jsou podřízeni:

 • Šolcová Zdeňka (místostarosta)
 • Minaříková Vlasta (ekonom)

Zastupitelstvo

Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu roku 2018:
seznam zastupitelů:

 • JUDr. Thiel Lumír
 • Benešová Markéta
 • Rezková Petra
 • Rydl Martin
 • Jarkovský Jiří

Složení výborů a komisí

Ostatní komise nezbytné pro fungování obce – zřízených dle zákona č. 128/2000 sb. o obcích.

Finanční výbor

 • Předseda: Petra Rezková
 • Členové: Dana Číháčková, Blanka Rezková

Kontrolní výbor

 • Předseda: Martin Rydl
 • Členové: Jana Rydlová, Dana Baluchová

Kulturní výbor

 • Předseda: Markéta Benešová
 • Členové: Karel Beneš, Hana Svobodová

Stavební výbor

 • Předseda: Jiří Jarkovský
 • Členové: Monika Škopová, Bc. Radek Maksymov

Pořádkový výbor

 • Předseda: JUDr. Thiel Lumír
 • Členové: Hana Thielová, Eva Vágnerová