Organizační struktura

Činnost úřadu  obce je zajišťována prostřednictvím agendy starosty obce Ježkem Václavem  –  kterému jsou podřízeni:

 • Šolcová Zdeňka (místostarosta)
 • Minaříková Vlasta (ekonom)

Zastupitelstvo

Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu roku 2022:
seznam zastupitelů:

 • Škopová Monika
 • Benešová Markéta
 • Rezková Petra
 • Kovanda Pavel
 • Jarkovský Jiří

Složení výborů a komisí

Ostatní komise nezbytné pro fungování obce – zřízených dle zákona č. 128/2000 sb. o obcích.

Finanční výbor

 • Předseda: Rezková Petra
 • Členové: Dana Čiháčková, Blanka Rezková

Kontrolní výbor

 • Předseda: Škopová Monika
 • Členové: Škop Jaroslav, Jirásková Lenka

Kulturní výbor

 • Předseda: Benešová Markéta
 • Členové: Karel Beneš, Slezáková Jana

Stavební výbor

 • Předseda: Jarkovský Jiří
 • Členové: Ježek Ondřej, Hemelík Marian

Pořádkový výbor

 • Předseda: Kovanda Pavel
 • Členové: JUDr. Thiel Lumír, Voltr Josef