Zápis č. 102 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 1.6.2016

Přítomno :  sedm  zastupitelů                                                           Omluvena:

 

 • Mimořádná situace 28.5. 2016 ( svolána protipovodňová komise ) –  po vytrvalém dešti a krupobití byla část obce zaplavena.
  • Vyhodnocení situace , nahlášené škody, další postupy pomoci ze strany obce. Možnosti pomoci od jiných institucí.
  • Materiální pomoc z obce Rudník , která nám oplatila pomoc.
  • Připojištění obecního majetku na záplavy – cena pojištění se navýší o 230,- Kč.
 • Územní plán obce bude předán ke zpracování paní Marečkové.
 • Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene – přípojka ČEZ Distribuce pro paní Slusarčukovou po obecním pozemku .  Zastupitelé přehodnotili tuto situaci a souhlasí se zřízením věcného břemene  za úplatu 10.000,- Kč.
 • Poldr – zavezený příkop od nouzového přepadu bez vědomí obce (zjištěno 26.5.2016 při kontrole poldru) – viník byl zjištěn a na své náklady příkop uvede do původního stavu. Termín do 9.6. 2016. po té bude příkop vyměřen a vyspárován!
 • Obecní stan poškozený od záplav je nutné vyřadit z evidence – pojištění bylo sjednáno až od 1.6.2016.
 • Mokřad – vyplaven – udržitelnost tohoto projektu je 10 let, obec bude muset žádat o přehodnocení. Starosta obce již jednal o možnostech řešení.
 • Starosta obce navázal veškeré kontakty k zajištění žádosti o mimořádnou dotaci na záplavy ( podání do 9.6.2016 ). Dále pak kontaktoval ÚP v HK na poskytnutí fin. prostředků v hmotné nouzi, pro obyvatele zaplavené v obytné části!
 • Voda CZ – zajistí vzorky z místních studní za výhodné ceny. Vzorky studní, které jsou zajištěny Smlouvou o dobrém sousedství, provede  firma Zemspol.
 • Starosta obce zaslal žádost na Povodí Labe o vyčištění náhonu po povodních.
 • Starosta obce svolává schůzku zastupitelů a zástupců hasičů a sportovců na 15.6.2016 v 18,00 hod. v budově OÚ..
 • 6.2016 – instalace autobusové zastávky

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek – starosta obce

 

Zápis ze zastupitelstva 1.6.2016

Zápis č. 101 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 11.5.2016

Přítomno :  sedm  zastupitelů                                                           Omluvena:

 • Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene – přípojka ČEZ Distribuce pro paní Slusarčukovou po obecním pozemku .  Zastupitelé jsou pro klasické připojení bez věcného břemene. Ještě se jedná!
 • Kontejnery na papír – nové 3 kontejnery – umístění  : u Kánských, u p. Voltra, u obchodu.
 • Rybník u obchodu je zanesený listím z ořešáku – ucpaný odtok . Starosta obce bude jednat s majitelem, aby zjednal nápravu
 • Obecní knihovna – proběhla výměna knih v hodnotě 50.447,- Kč.
 • Územní plán obce předán ke zpracování.
 • Zrcadlo v centru obce – patky jsou zabetonované – příští týden instalace.
 • Pronájem Na Ohrádce – paní Hošková žádá o úpravu smlouvy o pronájmu z důvodu, že v letních měsících nemá o víkendech prostor pro podnikání, protože prostory jsou buď pronajaty soukromým osobám, nebo spolkům. Bude se ještě řešit!
 • Výsadba zeleně na odpočinková místa – 1,500,- Kč/ 1 odpočinkové místo. – zastupitelé souhlasí.
 • Příjezdová komunikace mezi Zemánkovými a p. Pumrem v majetku Pozemkového úřadu –  obec se pokusí zajistit zaměření a vytyčení příjezdové cesty , která bude mít i pasport komunikace obce a v KÚ by měla proběhnout změna a to zpět z orné půdy na komunikaci. – zastupitelé souhlasí.
 • Množící se drobné krádeže v obci, nahlášeno na PČR. Bude prováděn zvýšený dozor. Dále bylo na PČR nahlášeno soustavné pobíhání psů (porušování vyhlášky obce) Psi, kteří znečišťují chodníky a zeleň výkaly a volně pobíhají po obci. Jejich majitelé byli několikrát upozorněni a obesláni dopisem. Jelikož do současné doby nedošlo k nápravě, budou předvoláni na přestupkovou komisi do Třebechovic pod Orebem.
 • Úprava dětského hřiště – návrh : – zvířátka na pružinách otočit proti sobě  – zajistí pan Kazda.
 • 6.2016 – instalace autobusové zastávky
 • 5. 2016 – odvoz nebezpečného odpadu

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek

starosta obce

2016

Aktuální oznámení z úřední desky

 

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Jílovice 27.4.

Vyvěšeno 20.04.2016, Datum sejmutí 27.04.2016

Veřejná vyhláška – o záměru vydání lesních hospodářských osnov
Vyvěšeno 18.04.2016, Datum sejmutí 04.05.2016

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015

Vyvěšeno 11.04.2016, Datum sejmutí 27.04.2016

Rozpočet

Závěrečný účet plnění rozpočtu 2015
Závěrečný účet zkrácený
Inventarizační zpráva
Zpráva inventarizační komise
Výkazy prosinec
Vyvěšeno11.04.2016,  Datum sejmutí 26.04.2016

 

Svozový kalendář na rok 2016 
Vyvěšeno 21.3.2015 , Datum sejmutí 14.5.2016

 

Svoz nebezpečného odpadu

Vyvěšeno 22.12.2015 , Datum sejmutí 31.12.2016

 

Archív:
Rozpočet – výhled a návrh rozpočtu 2016
Datum vyvěšení 30.03.2016, Datum sejmutí 19.04.2016

Oznámení občanům – brigádníci
Datum vyvěšení 21.03.2016, Datum sejmutí 04.04.2016

Obecní skládka odpadu – otevření
Datum vyvěšení 21.03.2016, Datum sejmutí 23.03.2016

Rozpočet Mikroregionu Třebechovicko za rok 2015
Datum vyvěšení 07.03.2016, Datum sejmutí 23.03.2016

Závěrečný účet Mikroregionu Třebechovicko za rok 2015:

Závěrečný účet MRT 2015

Zpráva o přezkoumání výsledku hospodaření MRT 2015

Rozpočtové příjmy, výdaje a financování MRT 2015

Datum vyvěšení 07.03.2016, Datum sejmutí 24.03.2016

 

Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem:

Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem – průvodní dopis

Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem – seznam

Datum vyvěšení 02.03.2016, Datum sejmutí 18.03.2016

 

ZOOFLOR – rozvoz krmiv 2016

Datum vyvěšení 24.02.2016, Datum sejmutí 24.03.2016

 

Zápis + usnesení č. 1/2016 ZO Jílovice:

Zápis č. 1-2016 ZO Jílovice

Usnesení č. 1-2016 ZO Jílovice

Datum vyvěšení 16.02.2016, Datum sejmutí 03.03.2016

 

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Jílovice 10.2.2016

Datum vyvěšení 03.02.2016, Datum sejmutí 11.02.2016

 

Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe

Datum vyvěšení 13.01.2016, Datum sejmutí 22.02.2016

 

Veřejná vyhláška – Vodovod Vysoký Újezd – rozhodnutí

Datum vyvěšení 04.01.2016, Datum sejmutí 20.01.2016

 

Plán rozvozu krmiv firmy ZOOFLOR na rok 2016

Datum vyvěšení 04.01.2016, Datum sejmutí 04.02.2016