Zápis č. 121 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 14.7.2017

 

Přítomno :  šest zastupitelů                                                                Omluven :  p. Škopová (lázně)

 

 

 • Nové nádoby na tříděný odpad získané bezúplatnou výpůjčkou od f. Marius Pedersen byly umístěné

u bytové jednotky č.p. 109

 • Správě silnic Královéhradeckého kraje byla odeslaná žádost na opravu komunikací (projeté koleje, propadlé kanály), oprava přislíbena do 3 měsíců.
 • Obecní úřad obdržel stížnost na pobíhání a chování psů v nemovitosti č.p. 94. Majitelům byla zaslána písemná výzva ke sjednání nápravy.
 • Pořízení obecního nakladače na základě dotace prostřednictvím f. Kondeco je posunuto do dalšího kola přidělování dotací.
 • Lhůta pro řešení nepovolených staveb u č.p. 109 byla Stavebním úřadem v Opočně stanovena do 30.4.2018.
 • Dne 5.7.2017 proběhl v Ledcích turnaj v kopané pod záštitou Mikroregionu Třebechovicko. Obec Jílovice reprezentovalo 1 družstvo a umístilo se na krásném 3. místě. Soutěžícím děkujeme za reprezentaci obce.
 • Starosta obce zajistil možnost odvozu nepotřebné hlíny ze hřiště do lomu.
 • Na nerovný povrch tenisového kurtu s umělým povrchem byla dodavateli zaslána reklamace.
 • Starosta obce zajistí zaoblení ostrých hran u tenisových kurtů.
 • V přípravě slavnostní otevření dokončených tenisových kurtů. Předpokládaný termín je 2.9.2017, kdy se bude konat tradiční „Loučení s létem a rybářské závody“.
 • Zatěžování lajn na zimu na tenisovém kurtu zajistí TJ Jílovice.
 • Faktury na stočné k 30.6.2017 byly rozeslány obyvatelům obce.
 • Firmě Marius Pedersen byla zaslána stížnost na chybné zabezpečení kontejnerů po jejich výsypu. V lokalitě „Na Mrštníku“ nesprávným zpětným umístěním došlo ke sjetí kontejneru až na hlavní komunikaci směrem na Libníkovice.
 • Obec obdržel dividendu od VaK Hradec Králové ve výši 5.292,– Kč.
 • Obec obdržela žádost od nájemkyně obchodu p. Grulichové na nové topení v obchodě. Žádost bude řešena starostou a stavebním výborem.
 • Přemístění chybně umístěné značky objížďky v zatáčce u Hájkových na obecní komunikaci řeší starosta.
 • Plevel na Mokřadu bude odstraněn brigádníky obce.
 • V přípravě Vyhláška obce o pořádání sportovních a kulturních akcí v obci. Řešeno ve spolupráci s Ministerstvem vnitra.
 • Veřejné zasedání obecního zastupitelstva plánováno na 16.8.2017.

 

Vypracovala : Z. Šolcová                                                                       Schválil :   V. Ježek

starosta obce


Zápis ze zastupitelstva 14.7. 2014

Zápis č. 120 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 14.6.2017

Přítomno :  sedm  zastupitelů                                                           Omluven :

 

 • Územní plán obce – obec bude zažádat o prodloužení .
 • Oprava osvětlení + nové světlo u obchodu 19.600,- Kč .
 • Antukové hřiště – čeká se na dodávku  sítí, aby při pokládce finální části ( antuka )  nedošlo k poničení.  Do 22.6. by měly být práce dokončeny. Síť bude vysoká 3 metry tudíž o 0,40 m nižší než na umělém hřišti. Zadní branka nebude instalována – bude zde shrnovací systém části sítě ( uzamykatelný )
 • Pasport dopravního značení – projekt je nutné schválit na veřejné schůzi.
 • Jednání Cukrovaru ČM se zástupci Mikroregionu Třebechovicko o dopravě. Problém je v uzavírkách a není kudy jezdit. Zástupci Cukrovaru ČM chtějí obcím vyhovět . Proběhne ještě další jednání.
 • Úklid obce – znečištění řezankou – ZD Dobruška zajistí úklid.
 • Příkop za hřištěm, zatrubení – část pozemku (břehu) cca 50m2 vlastní pan ing. Syrůček, ten se zatrubením nesouhlasí, (dle sdělení projektanta) bez udání důvodu , proto bude realizováno zatrubení trubami o průměru 40 cm, které budou odvádět odpadní vody z kanalizace – náhon zůstane tak jak je a případná „ velká voda „ poteče ještě nad trubou stávajícím náhonem.
 • Návrh jednatele SDH pana Kazdy, aby se sešlo vedení SDH a zastupitelé obce a vyjasnili si situaci týkající se rušení nočního klidu a akcích. Zastupitelé souhlasí, pan Kazda domluví termín schůzky. ( buď pondělí nebo středu )

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek

starosta obce


Zápis ze zastupitelstva 14.6.2017

Čistá obec – ocenění Jílovice

Malá Úpa je v třídění odpadů nedostižitelná

Hradec Králové, 30. května 2017 – Zdá se to neuvěřitelné, ale je to tak. Obec Malá Úpa už počtvrté v řadě zvítězila v soutěži obcí Královéhradeckého kraje v třídění odpadů o titul „Čistá obec“. Symbolickou zlatou medaili si odváží nejen ze své kategorie obcí do 300 obyvatel, ale získala také ocenění „Absolutní vítěz“.

V pořadí 11. ročník soutěže je datován rokem 2016. Po celý tento rok byly obce v soutěži sledovány, podle celkového množství vytříděného odpadu na obyvatele a rok pak byly vyhodnoceny. Pro účely soutěže jsou obce rozděleny do tří kategorií podle počtu jejich obyvatel. V soutěži o „Čistou obec“ se každoročně utkávají všechny obce v Královéhradeckém kraji, které jsou zapojeny do systému zpětného odběru a využití odpadů provozovaného Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. Soutěž podporuje Královéhradecký kraj. „Jedenáct let tradice je jasným důkazem toho, že soutěž má svůj smysl a že je důležitou součástí systému nakládání s odpady. Je to další z nástrojů, jak motivovat obce k zlepšování systému odpadového hospodářství,“ hodnotí soutěž Karel Klíma, člen Rady Královéhradeckého kraje zodpovědný za oblast vodního hospodářství, životního prostředí a zemědělství.

Obce do 300 obyvatel
První místo v kategorii obcí do 300 obyvatel získala již počtvrté v řadě obec Malá Úpa s pouhými 130 obyvateli. Druhé místo vybojovala obec Říčky v Orlických horách, na bronz dosáhl Dolní Lochov. „Pořád se snažíme hledat varianty, jak systém třídění optimalizovat. Je nás v obci málo, ale v letní a zimní sezoně narůstá počet turistů a tím i množství vytříděného odpadu. Snížili jsme cenu pro podnikatele, kteří se do systému třídění zapojují. A protože máme skládku poměrně daleko a svoz je drahý, i lidé víc třídí, aby za odpad ušetřili. Rádi bychom dali novou podobu sběrným místům, ale potýkáme se s financemi. Žádné dotace na to nejsou, tak uvidíme, co bude dál,“ popisuje třídění v obci její starosta Karel Engliš.

Obce 301 – 2 000 obyvatel
V „prostřední“ kategorii opět míří ocenění do Krkonoš. První a druhé místo totiž berou Pec pod Sněžkou a Špindlerův Mlýn, na třetím místě se nově objevují Jílovice na Královéhradecku. „Posílili jsme počet sběrných míst ze tří na pět,“ vysvětluje postup vzhůru Václav Ježek, starosta obce s přibližně 320 obyvateli.

Obce nad 2 000 obyvatel
V kategorii největších obcí a měst došlo oproti předchozímu 10. ročníku soutěže ke změnám. Města na prvním a druhém místě si totiž letos prohodila pozice. Vítězem se stala Svoboda nad Úpou, stříbrná příčka tentokrát patří loni vítězné Solnici. A třetí místo míří do Nové Paky.

Skokan roku
Kromě vítězů v jednotlivých kategoriích se vyhlašuje také Absolutní vítěz, kterým se opět stala Malá Úpa. Titul Skokan roku pak získává obec, která se v meziročním srovnání posunula o nejvíce příček nahoru – tentokrát náleží obci Lužec nad Cidlinou. „Myslím, že systém máme nastavený dobře. Přidali jsme v obci nádoby na sběr odpadu, navíc každá domácnost má kromě černé popelnice na komunální odpad i nádoby na plast, papír a bioodpad. A u bytovek máme kontejnery. Kromě toho jsme pořídili i auto na svoz biodpadu, který si sami svážíme jednou týdně,“ popisuje systém v obci její starosta Petr Drahokoupil. Mimo to sbírají v Lužci dvakrát do roka velkoobjemový a nebezpečný odpad i vysloužilé elektro.

Ocenění systému ASEKOL a ELEKTROWIN
Své vítěze v rámci soutěže vyhlašují i kolektivní systémy ASEKOL a ELEKTROWIN. První jmenovaná společnost oceňuje obce za nejvyšší výtěžnost zpětného odběru vysloužilých drobných elektrospotřebičů a elektrozařízení, jako jsou informační technologie, telekomunikační zařízení, domácí spotřebiče, hi-fi technika apod., druhá za výtěžnost velkých domácích spotřebičů či elektrických a elektronických nástrojů.

V rámci ocenění systému ASEKOL si pro první místo v kategorii obcí do 2000 obyvatel přijeli z Lodína, v kategorii obcí od 2 000 do 5 000 obyvatel z Rokytnice v Orlických horách a v kategorii nad 5000 obyvatel získala prvenství Česká Skalice. ASEKOL uděluje také Speciální cenu pro obec, která za uplynulý rok vytřídila nejvíce vysloužilého elektra v přepočtu na jednoho obyvatele prostřednictvím červených stacionárních kontejnerů. Tuto cenu získaly Křinice.

V cenách systému ELEKTROWIN loňské vítězství v kategorii nejmenších obcí do 2 000 obyvatel obhájila obec Hřibiny-Ledská a v kategorii nad 2 000 obyvatel zvítězil Vamberk. Také ELEKTROWIN uděluje titul Skokana roku, který letos převzala obec Horní Maršov.

Více informací nejen o soutěži, ale i dalších projektech, je možné najít na internetových stránkách www.cistykraj.cz.

zdroj: http://www.cistykraj.cz/media-tiskove-zpravy.html?id=165