Záměr obce č.5/2016

Záměr obce – k uzavření Dodatku k Dohodě o rozsahu a způsobu užívání části nemovitých věcí ze dne 22.6.2015

Datum vyvěšení: 21.11.2016, datum sejmutí: 7.12.2016

Zápis č. 111 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 9.11.2016

Přítomno :  šest  zastupitelů                                                           Omluvena:  Škopová

 • Příprava předvánočních akcí.
 • Vyúčtování EE – sklad OÚ , Ohrádka, pošta, veř. osvětlení, nocležna řidičů.
 • Kontrola akumulačních kamen v nocležně řidičů – oprava 3 tis. korun.
 • Zatrubení náhonu – předpokládaná cena projektu – 35.400,- Kč.
 • V obecním obchodě a Na ohrádce – zapojení internetu.
 • 15.11. 2016 schůzka „ předkolaudační „ ve středu obce – starosta obce + projektant + Policie ČR + Silniční správní úřad v HK + dopravci.
 • Práce na výstavbě antukového kurtu pokračují.
 • Krádež v obci – řešeno Policií ČR.
 • Dodatek o nájmu „ Na Ohrádce „ :
  • nájem 100,- Kč na měsíc
  • doba nájmu : první a poslední víkend má nájemce
  • zadní místnost se bude vyklízet na rozhodnutí zastupitelstva
  • spolky 3 akce zdarma a možnost přednostně nahlásit termíny akcí, ostatní akce dle volných termínů v  kalendáři a za úplatu.
 • Rozsvícení stromu  – 26.11. 2016 ( sobota )
 • Veřejná schůze 7.12. 2016 v 19.00 hod. Na Ohrádce
 • Posezení s překvapením pro důchodce – 18.12. 2016 ( neděle )

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek

starosta obce


Zápis ze zastupitelstva 9.11.2016

Zápis č. 110 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 26.10.2016

 

Přítomno :  šest  zastupitelů                                                           Omluvena:  Škopová

 

 • Opravy : osvětlení, zářivka v nocležně řidičů, jističe na poště.
 • Pan Kazda – prohlídka stanu v Bílém Újezdě  – výborný stav ( 1x postaven ) – cena 9 tis. Kč z původních 23 tis. Kč  –  zastupitelstvo souhlasí s koupí.
 • Žádost SDH – paní Benešové – zakoupit do klubovny dětí 20 ks židlí – zastupitelstvo souhlasí.
 • Obsluha ČOV – pan Jarkovský Jiří  na vlastní žádost končí a předává tuto činnost panu Slezákovi V. a to k 1.1.2017.
 • Malování nocležny řidičů – zajistí pan Vlček.
 • Chodník u pana Švarce není dán do původního stavu, starosta jednal s firmou, která kopala vedení k paní Slusarčukové, aby zajistila nápravu – do konce října bude opraveno.
 • Otevření obálky – 18.39 hod. „ Prodej části pozemku p.č. 115 v KÚ Jílovice „ – pan Černý Jan.
 • Rozsvícení stromu – 26.11. 2016 ( sobota )
 • Posezení s překvapením pro důchodce – 18.12. 2016 ( neděle )

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek

starosta obce


Zápis ze zastupitelstva 26.10.2016

Zápis č. 109 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 12.10.2016

 Přítomno :  sedm  zastupitelů                                                           Omluvena:

 

 • Nebezpečný odpad – za odvoz obec zaplatila 2.651,- Kč.
 • Občerstvení „ Na Ohrádce „ –  je  vyhlášen nový záměr o pronájmu této nemovitosti. Podmínky jsou stejné jako při vyhlašování  při prvním pronájmu. ( viz webové stránky obce )
 • Pasport komunikací obce je zadán firmě  PasProRea s nejnižší cenovou nabídkou – dokončen by měl být koncem února 2017.
 • Antukové hřiště – po schůzce s právničkou, se obě strany dohodly na podmínkách pronájmu a byl zpracován návrh nájemní smlouvy, který je nyní předán k prostudování a připomínkování zastupitelům.
 • Osvětlení v obci – členové zastupitelstva provedou kontrolu osvětlení a následně nahlásí závady .
 • Náhradní díly na rozbitý stan po povodni.  Starosta obce kontaktoval několik firem, které se zabývají prodejem a servisem a zápůjčkou stanů. Náhradní díly lze sehnat, ale naskytla se nabídka na odkoupení stanu, který byl 1x postavený ( 1 měsíc )  – cena je 8 tis. korun. Prohlídku a posouzení tohoto stanu zajistí SDH Jílovice – pan Kazda. ( stan je totožný se stanem obce )
 • Schůzka se zástupci Povodí Labe – spolupráce –  Povodí Labe provede rozhrnutí zeminy u Mokřadu, obec na oplátku povolila uložení vybagrované zeminy z náhonu  k Mokřadu.
 • Starosta obce oslovil několik firem na vypracování projektu na zatrubení náhonu u hřiště, který obec musí mít, aby mohla zrealizovat tento záměr.

Majitel pozemku ( náhon ) pan Černý souhlasí s odkupem pouze celého pozemku 163/2 ( 826 m2 ) a to

za  cenu 45,-  Kč/ m2. Obec, na žádost pana Černého, odprodá část pozemku u obecního skladu     č.115

(  15,1 m2 )  za cenu 100,- Kč/m2.  Zastupitelé souhlasí.

 • CDS Náchod –  olejové skvrny na komunikaci po autobusech. Úklid zajistí pak Procházka s tím, že posyp dodá CDS Náchod a obec vyfakturuje práci pana Procházky firmě CDS Náchod.
 • Prodej dlaždic občanům Jílovice – 50×50 cm za cenu 10,- Kč za kus . Požadavky hlásit starostovi obce.
 • Veřejná schůze zastupitelstva – 26.10. 2016 v 19,00 hod. ( Na Ohrádce ).
 • Rozsvícení stromu – 26.11. 2016 ( sobota )
 • Posezení s překvapením pro důchodce – 18.12. 2016 ( neděle )

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek

starosta obce


Zápis ze zastupitelstva 12.10.2016

Zápis č. 108 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 26.9.2016

 Přítomno :  sedm  zastupitelů                                                           Omluvena:

 

 • Přechody pro chodce – obnoven nástřik – zajistila SÚS ve vlastní režii. „ STOP “  čáry budou též obnoveny na náklady obce.
 • Občerstvení „ Na Ohrádce „ –  bude vyhlášen nový záměr o pronájmu této nemovitosti. Podmínky budou stejné jako při vyhlašování  při prvním pronájmu. Důvodem je ukončení smlouvy s obcí ze strany paní Hoškové.
 • Zalévání nově vysázených rostlin a dřevin okolo zastávky – zalévání zajišťuje SDH – pan Kazda.
 • Antukové hřiště – po členské schůzi TJ vyplynulo, že TJ Jílovice uvolní ze svého rozpočtu 140 tis. Kč na vybudování nového antukového hřiště. Podmínky a postupy realizace budou dále diskutovány. Nejprve však proběhne schůzka s právničkou, kde by se měly vyřešit nájemní vztahy mezi TJ a obcí (účastníci jednání : starosta obce a předsedkyně TJ paní Čiháčková).
 • Pasport komunikací obce – obesláno několik firem s výzvou na zpracování pasportu pro naši obec. Zatím dvě odpovědi s částkami za zpracování: 18.500,- Kč a 19.500,- Kč a 17 969,- Kč. Provede firma PasProRea s nejnižší nabídkou.
 • Prodloužení termínu pro vypracování územního plánu obce – do 31.12. 2017.
 • Znečištění obce kukuřičnou řezankou, komunikace, chodníky a následně kanalizační sběrače – stížnosti občanů, přeplněné přepravní návěsy. (dopravce – Zemspol ČM  s. ). Starosta řešil s agronomem, zlepšení přesto nenastalo.
 • Občanské průkazy – obec již nemá možnost zajistit občanům hromadnou výměnu OP. Důvodem je digitalizace a změna systému při výměně OP. Každý si musí OP zajistit sám!
 • Volby do krajských zastupitelstev – 7. a 8. října 2016. Doručení volebních lístků zajistí členové zastupitelstva. ( termín doručení do 4.10.2016 )

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek

starosta obce

Zápis ze zastupitelstva 26.9.2016