Zápis č. 106 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 17.8.2016

 Přítomno :  šest  zastupitelů                                                           Omluvena:  p. Škopová

 

 • Pojistná smlouva obce konzultována s poj. ČSOB – také by chodníky nepojistila, ze strany občanů nikdo nepřišel.
 • Cesta u lesa opravena recyklátem, mokřad též opraven po povodni – cena 47 tis. Kč za obojí.
 • Starosta obce jednal na MM HK – hlína z Mokřadu se může rozhrnout na pozemcích obce Jílovice – bude jednáno s majiteli sousedních pozemků. Úspora za uložení a odvoz je zhruba 250 000,-
 • Osázení okolí čekárny – nabídka od pana Valenty z Býště, připomínky zaslány ( např. jalovec zaměnit za rostlinu, která není jedovatá ). Osázení provedeno!
 • Zpětný odběr EKO-KOM  –  obci = 25.719,- Kč.
 • Řešení stížnosti p. Vokurkové na volně pobíhajícího psa pana Beka, který napadl psa p. Vokurky a pokousal ho. Pes p. Vokurky byl na vodítku s košíkem a vedla ho malá dívka! Vzhledem k závažnosti tohoto soustavného porušování vyhlášky ze strany p. Beka, bylo toto předáno k řešení Policii ČR.
 • Vysoušeče – vráceny a zkontrolovány ( revize )
 • Jednání s Agroprojekcí Litomyšl ( příkop u p. Kazdy )
 • Starosta řeší s dopravci ( autobusy ) správné zastavování na zastávce.
 • Zadána žádost 3 firmám na zpracování pasportu komunikací.
 • Výstavba víceúčelového hřiště byla dokončena.
 • 8. 2016 – veřejné zasedání  zastupitelstva.
 • 9. 2016 – od 8.00 hod. do 12.00 hod. – rybářské závody a odpolední program pro děti od 14.00 hod. do cca 16.00 hod. Program – “ Na Ohrádce „ – občerstvení zajištěno.

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek – starosta obce

Zápis ze zastupitelstva 17.8.2016

Zápis č. 105 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 3.8.2016

Přítomno :  šest  zastupitelů                                                           Omluvena:  p. Rydlová

 

 • Oprava plotu u OÚ – jaro 2017.
 • Oprava houpačky na hřišti – v otvoru trubky mají sídlo vosy – nebezpečí pro děti- nápravu zajistí pan Kazda.
 • Oprava kanalizace ( výměna za plastové truby ) od Zuzkových do Jílovického potoka – po dalším jednání s p. Zuzkem uhradí celou výměnu sám. Není součástí kanalizace obce, ale jeho přípojkou a je tudíž jejím majitelem.
 • Cesta u lesa opravena recyklátem.
 • Mokřad – oprava po záplavách – opravu provedla firma pana Hojného.
 • Město Třebechovice pod Orebem poskytlo naší obci dar – 20 tis. korun,  jako pomoc při likvidaci následků po povodni.
 • Starosta obce vyvolal schůzku se zástupci ARRIVY a CDS, kvůli neustálému znečišťování obecní komunikace oleji, které vytékají z parkujících autobusů. Schůzka proběhla a obě strany se dohodly . Bude sjednána náprava.
 • Hřiště – odvoz hlíny a pařezů. Předběžný termín dokončení je 20.8.2016 ( dle počasí ) .
 • Inventarizace nádob na odpad proběhla ve spolupráci s firmou Marius Pedersen. Byly odsouhlaseny počty nádob v pronájmu ( vlastník Marius Pedersen ) a ve vlastnictví obce.
 • Dle zákona 128/2000Sb ve znění pozdějších předpisů není od 1.10. 2016 možnost povolit hudební produkci. Bude řešeno Obecně závaznou vyhláškou.
 • 8. 2016 – zastávka historických vozidel u Jílovici u Kampeličky. (Občané se mohou přijít pokochat starými krasavci. ( přesný čas bude zveřejněn )
 • 9. 2016 – rybářské závody a odpolední program pro děti. ( soutěže, atrakce apod. )

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek

starosta obce

Zápis ze zastupitelstva 3.8. 2016