ZEMSPOL – objednávky brambor na rok 2019

Zaměstnanci, akcionáři a propachtovatelé pozemků společnosti ZEMSPOL České Meziříčí, a.s., kteří mají zájem o brambory se mohou hlásit ve středisku Suška České Meziříčí v kanceláři evidence půdy u paní Vošvrdové od pondělí 11.3.2019 do čtvrtka 21.3.2019. Telefonní číslo 733 187 045.

Cena za 1 ár je Kč 950,-, platí se hotově nebo srážkou z pachtovného při podpisu objednávky, objednávka je závazná.

V Českém Meziříčí dne 7.3.2019


ZEMSPOL – objednávky brambor na r. 2019

Zápis č. 135 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 25.2.2019

Přítomno: šest zastupitelů                                                              Omluven: M. Benešová 

 • Dotace na veřejné osvětlení v částce 519 486 Kč – na dodavatele bude vypsáno výběrové řízení
 • Pomník – s kameníky jedná starosta
 • Končí povolení vypouštění vod, nutno zažádat o prodloužení – řeší starosta
 • Od 1. 3. možnost odvážet roští na čarodějnice za ohrádku
 • Skládka v březnu otevřena první a poslední neděli v měsíci od 15.00 do 16.00 hod.
 • Stromy za „Mrštníkem“ jsou označeny, budou pořezány – řešil starosta se spoluvlastníky
 • Územní plán – v platnosti od 1. 1. 2019 (lhůta pro podání námitek 1 rok)
 • Informace ze zasedání Mikroregionu Třebechovicko – plán činnosti, rozpočet (účastnil se starosta)
 • Středa 6. 3. veřejná schůze
 • Čtvrtek 7. 3. schůze z.o.ČZS Jílovice
 • Sobota 9. 3. vítání občánků

 

Vypracovala: P. Rezková                                                                      Schválil: V. Ježek

starosta obce


Zápis ze zastupitelstva 25. 2. 2019

Zápis č. 134 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 11.2.2019

Přítomno: šest zastupitelů                                                              Omluven: p. Jarkovský(nemoc)

 • Jednání ohledně osvětlení – proběhne, řeší starosta
 • Pomník – kameník pošle cenovou nabídku, řeší starosta
 • Zástupci TJ a SDH – setkání každou 1. středu v měsíci na obecním úřadě
 • Počítač v knihovně – výměna z OÚ (zastaralý, nelze nainstalovat antivirový program)
 • Vyřazení starého počítače z knihovny k 1.3.2019 možnost odkoupení za symbolickou cenu, příp.(likvidace)
 • Na obec koupě notebooku

 

Vypracovala: P. Rezková                                                                      Schválil: V. Ježek

starosta obce


Zápis ze zastupitelstva 11.2.2019

Zápis č. 133 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 28.1.2019

Přítomno:šest zastupitelů                                                              Omluven:jeden zastupitel

 • Změna termínu vítání občánků na 9. 3. 2019
 • Inventury – proběhly v pořádku v souladu s plánem inventur
 • Veřejné osvětlení – dotace na lampy, na výměnu vedení (kabelů) hradí obec. Bude vypsáno výběrové řízení
 • V obci nutnost zřízení výjezdové jednotky – informovaní zástupci SDH, v řešení
 • Popadané stromy v lese za „Mrštníkem“ – ořezání řeší starosta se spoluvlastníky pozemku
 • Antuka na hřiště – objednaná
 • Nákup 3x radiátorů na ohrádku
 • Platba vody „Na Ohrádce“ – 6.732,- Kč
 • Senioři Dědina – žádost o příspěvek – 1.000,- Kč – zastupitelé souhlasí
 • Známky pro psy + poplatek – výdej do18. 2. 2019
 • Známky na popelnice + poplatek – výdej do 18. 2. 2019

 

Vypracovala: P. Rezková                                                                   Schválil: V. Ježek

starosta obce


Zápis ze zastupitelstva 28. 1. 2019