Omezení komunikace s Obecním úřadem

Úřední hodiny Obecního úřadu jsou zrušeny a budou jen po předešlé domluvě se starostou.

Zároveň veškerou komunikaci s Obecním úřadem provádějte telefonicky nebo emailem.

Masopust 2020

Zápis č. 149 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 24.2.2020

Přítomno: šest zastupitelů                                                                           Omluvena: Jiří Jarkovský

 

 • obchod – hotova oprava
 • špatný stav javorů podél cesty – nutné nahradit 27 stromů – řeší starosta
 • školení BOZP pro zaměstnance obce – řeší starosta
 • špatný stav stolního počítače místostarostky (zastaralý software) – nutný nákup nového PC
 • upřesnění informací na akci „Masopustní průvod“
 • schůzka spolků 4. 3. 2020
 • ples SDH 7. 3. 2020

 

 

Vypracovala: P. Rezková                                                                      Schválil: V. Ježek


Zápis zastupitelstvo 24. 2. 2020

Zápis č. 148 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 10.2.2020

Přítomno: šest zastupitelů                                                                           Omluvena: Martin Rydl

 • inventury – proběhly v pořádku v souladu s plánem inventur, vadný majetek byl odepsán
 • zednické, řemeslnické práce v obchodě téměř hotovy, opravu propadlé podlahy – řeší starosta
 • akce zvětšení „sálu“ Na Ohrádce vypracován projekt k úpravám a připomínkám – řeší zastupitelstvo
 • upřesnění informací na akci „Masopust“
 • Schůzka spolků 12. 12. 2020
 • Masopust 29. 2. 2020

 

Vypracovala: P. Rezková                                                                      Schválil: V. Ježek


Zápis zastupitelstvo 10. 2. 2020

Zápis č. 147 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 27.1.2020

Přítomno: šest zastupitelů                                                                           Omluvena: Zdena Šolcová

 

 • akce zvětšení „sálu“ Na Ohrádce – zadáno projektantovi vypracovat projekt
 • ukončení provozu obchodu stávajícím prodejcem –  obchod předán starostovi
 • zednické, řemeslnické práce v obchodě, poté předáno novému prodejci
 • dary obyvatelům obce 400,- Kč/dospělí, 700,- Kč pro dítě do 15ti let (200,- Kč příspěvek na kroužky, nutné přinést doklad, potvrzení o zaplacení kroužku)
 • Odstranění starých javorů a náhradní výsadba nových javorů za staré (havarijní stav)
 • Schůzka spolků 12. 12. 2020
 • Masopust 29. 2. 2020

 

Vypracovala: P. Rezková                                                                      Schválil: V. Ježek


Zápis zastupitelstvo 27. 1. 2020