Zápis č. 146 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 13.1. 2020

Přítomno: všichni                                                                             Omluven: /

 • Objednán svozu nebezpečného odpadu duben/květen – bude upřesněno, řeší starosta
 • Tříkrálová sbírka – vybráno 8.400,- Kč
 • ukončení činnosti dosavadního nájemce v místním obchodě k 31. 1. 2020
 • inventura v obchodě 31. 1. 2020 řeší starosta, místostarostka a inventarizační komise
 • od 1. 2. 2020 obchod uzavřen z důvodu rekonstrukce novým nájemcem a obcí (regály, strop, topení)
 • distribuce informací o zajištění potravin po dobu uzavření obchodu – zajišťuje Jarkovský
 • soustavné parkování na chodníku a zeleni obce, ničení obecního majetku v centru a znečišťování komunikace v horní části obce – bude řešeno patníkem, domluvou a předáno policii ČR
 • soustavné volné pobíhání psů v obci – řeší zastupitelstvo ve spolupráci s PČR

 

Vypracovala: P. Rezková                                                                      Schválil: V. Ježek


Zápis zastupitelstvo 13. 1. 2020

Zápis č. 145 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 9. 12. 2019

Přítomno: všichni                                                                             Omluven: /

 • distribuce kalendáře svozu komunálního odpadu na rok 2020 – zajišťují zastupitelé
 • upřesnění akce – setkání seniorů 13. 12.
 • upřesnění plánu inventur
 • vyhlášen záměr na pronájem obchodu – přihlášeni dva zájemci
 • plán na zvětšení „sálu“ Na Ohrádce předán projektantovi – bude vypracována cenová nabídka
 • přes několikeré upozornění stálé porušování parkování na chodníku a trávníku v centru obce – bude řešeno patníkem, keři a předáno Policii ČR
 • přivezena skruž k pomníku – zajistil starosta
 • výlet Nymburk – Praha – Kersko 21. 12. odjezd v 7:30 hod.
 • veřejná schůze 30. 12. od 18:00 hod. na Obecním úřadě

 

Vypracovala: P. Rezková                                                                      Schválil: V. Ježek


Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 30.12.2019