Zadávací dokumentace a Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace + Přílohy ZD

Jilovice_VO_EFEKT2_2019__ZADAVACI_DOKUMENTACE_20190429

Jilovice_VO_EFEKT2_2019_Priloha_ZD_c1_KRYCI_LIST

Jilovice_VO_EFEKT2_2019_Priloha_ZD_c2_VYKAZ_VYMER_k_oceneni_20190428

Jilovice_VO_EFEKT2_2019_Priloha_ZD_c2_VYKAZ_VYMER_k_oceneni_20190506 Opraveno dne 6.5.2019

Jilovice_VO_EFEKT2_2019_Priloha_ZD_c3_TECHNICKE_POZADAVKY_NA_SVITIDLA

Jilovice_VO_EFEKT2_2019_Priloha_ZD_c4_1_POZADAVKY_NA_SVETELNE_TECHNICKE_VYPOCTY

Jílovice_VO_EFEKT2_2019_Priloha_ZD_c4_2_SVETELNE_TECHNICKE_VYPOCTY_REFERENCNI

Jilovice_VO_EFEKT2_2019_Priloha_ZD_c5_TABULKA_SVITIDEL

Jílovice_VO_EFEKT2_2019_Priloha_ZD_c6_TECHNICKE_POZADAVKY_NA_SLOUPY_A_VYLOZNIKY

Jilovice_VO_EFEKT2_2019_Priloha_ZD_c7_NAVRH_SMLOUVY_O_DILO

Jilovice_VO_EFEKT2_2019_Priloha_ZD_c8_CESTNE_PROHLASENI_VZOR

Jilovice_VO_EFEKT2_2019_Priloha_ZD_c9_VYTAH_Z_PD

Zadávací dokumentace a Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace

Datum vyvěšení 29.4.2019, datum sejmutí 10.5.2019

Zápis č. 138 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 15.4.2019

Přítomno : šest zastupitelů                                                                Omluven : p. Rezková

 • Usazení kamene u lípy
 • Pachtovní smlouvy
 • Oprava sloupku Na Ohrádce – zajistil Martin Rydl
 • Oprava značení obce – zajistil Jiří Jarkovský
 • Řešení výtluků na komunikacích obce – fotodokumentace byla zaslána na SÚS HK, obdrženo zamítavé stanovisko, bude zaslána stížnost na Krajský úřad HK
 • 4.2019 bude uzavřena na 4 hodiny komunikace mezi Libníkovicemi a Výravou
 • Umístění nové nástěnky k areálu Na Ohrádce
 • Oprava skleněných skříněk v budově Na Ohrádce – zajistil starosta
 • Oznámení od Policie ČR o odložení případu uložení ostrých rezatých předmětů na okraji komunikace u nemovitosti č.p. 52 směrem k Výravě – pachatel neznámý
 • Stížnosti na nedodržování rychlosti směrem na Libníkovice – starosta poptá podmínky umístění radaru
 • Dodána antuka na tenisový kurt, TJ zajistí brigádu
 • Obdržena dotace KHK „Podpora provozu prodejen na venkově“ ve výši 33.000,– Kč
 • 4.2019 schůzka se zástupci spolků na Obecním úřadě
 • Mokřad
 • Možnost výsadby vrbiček
 • Opakovaná schůzka ke zřízení výjezdové jednotky SDH – řeší starosta obce
 • Veřejné osvětlení
 • Oprava hráze u rybníka u obchodu

 

Vypracovala : Z. Šolcová                                                                        Schválil :   V. Ježek

starosta obce


Zápis ze zastupitelstva 15.4. 2019

Zápis č. 137 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 1.4.2019

Přítomno:sedm zastupitelů                                                            Omluven:/

 • Schůzka ohledně výjezdové jednotky 12. 4. – řeší starosta
 • Schválená dotace od Mikroregionu Třebechovicko na Traktoriádu v hodnotě 5.000,- Kč
 • Schválená neinvestiční dotace na obchod od Královéhradekého kraje v částce 33.000,- Kč
 • úklid u „Mokřadu“ – provedli členové SDH, schválená odměna – 15.000,- Kč
 • úklid v parku – provedli členové SDH, schválená odměna – 3.000,- Kč
 • 5. 2019 od 9.10 do 9.35 hod. svoz nebezpečného odpadu

 

 

             Vypracovala: P. Rezková                                                                      Schválil: V. Ježek


Zápis ze zastupitelstva 1. 4. 2019_

Zápis č. 136 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 18.3.2019

Přítomno: šest zastupitelů                                                              Omluven: Martin Rydl

 • Návštěva zvonového patra v kostele na Vysokém Újezdě – zajišťuje Benešová, Rezková
 • Třebechovické Haló – chyby v příspěvcích – příspěvky obcí budou zasílány zpět ke kontrole
 • Na základě podnětu od TJ Jílovice z.s. podána žádost o dotaci od Mikroregionu Třebechovicko na Traktoriádu na částku 5.000,- Kč
 • Možnost brigády pro spolky – vyčistit les u mokřadu, opravit hráz rybníka u obchodu, vyčistit studánku, vyčistit les, připravit jámu pro zasazení pomníku (informace na webových stránkách obce od 1.4.2019)
 • Valná hromada Mikroregion Třebechovicko čtvrtek 28. 3. – zúčastní se starosta a místostarosta

 

Vypracovala: P. Rezková                                                                      Schválil: V. Ježek


Zápis ze zastupitelstva 18. 3. 2019_