Závěrečný účet obce za rok 2020 – Oznámení

Závěrečný účet obce za rok 2020 – Oznámení závěrečný účet 2020-varianta 2 závěrečný účet 2020 varianta 1 výkazy prosinec 2020-podepsané inventarizační zpráva rok 2020 Zpráva inventarizační komise zpráva o výsledku přezkoumání-rok 2020 Datum vyvěšení 11.3.2021, datum sejmutí 30.6.2022