GDPR

Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. Obec dále pořizuje obrazové záznamy z akcí, které publikuje na svém webu. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Správce OÚ: Obec Jílovice

sídlo: 517 72 Jílovice 26, IČ: 00579238, DS: gk5a6k5, telefon: 494661824, e-mail: jilovice@wo.cz

 

Správce OÚ:
Obec Jílovice zastoupená starostou obce Václavem Ježkem, se sídlem Jílovice č.p. 26, 517 72 Jílovice
IČO: 00579238
ID DS: gk5a6k5
Telefon: 494661824
Email: ou@obec-jilovice.cz

 

Pověřenec pro OÚ:
Mgr. Jana Mervartová, advokát se sídlem Javornická 1501, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
ID DS: 8eugvx8
Telefon: 494534674
Email: poverenec@mervartova.cz