Zápis č. 130 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 12.11.2018

Přítomno: sedm zastupitelů                                                                                             Omluven:

 

  • Distribuce pozvánek na akci posezení pro důchodce – zastupitelé
  • Organizace akce rozsvícení stromečku – tvorba plakátu, zdobení stromu
  • Stížnost Vágnerových na padající větve na pozemek – řešil starosta, vyřešeno
  • Kolaudace náhona proběhne 14. 11.
  • Ohrádka další postup – bude řešeno na zastupitelstvu dne 26. 11.

 

Vypracovala: P. Rezková                                                                  Schválil: V. Ježek

starosta obce


Zápis ze zastupitelstva 12.11.2018