Zápis č. 141 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 23. 9. 2019

Přítomno: šest zastupitelů                                                               Omluven: Martin Rydl

 • oprava čerpadla SDH, stříkačka v opravně
 • obecní traktůrek – provedena výměna oleje
 • výměna okapů u pošty – provedl Jiří Jarkovský
 • oprava hráze u rybníku – hotovo
 • 27. 9. vybagrování rybníku, návoz štěrku
 • rozbor vody v rybníce – nebylo zjištěno cizí zavinění
 • odebrány vzorky bahna – probíhá rozbor
 • výsadba keřů u pomníku, zasetí traviny – hotovo
 • autobusy – nezastavovaly na zastávce – nápravu sjednal starosta
 • dne 11. 9. 2019 proběhl audit OÚ – bez závad
 • na skládce světla k rozebrání – odvoz železa hasiči
 • na skládce ořezaná bříza
 • na Ohrádce vyvezený septik
 • zastřešení studánky u „Mokřadu“, lavice a posed do „Lipek“ – OÚ čeká na cenovou nabídku
 • upřesnění informací (rozdělení úkolů) akce odkrývání pomníku
 • upřesnění informací (rozdělení úkolů) akce rozsvícení stromečku
 • „Dýňování“ v knihovně (zdobení okrasných dýní) – 10. 10. 2019
 • odkrývání pomníku – 28. 10. 2019
 • lampionový průvod – 2. 11. 2019
 • rozsvícení stromečku – 29. 11. 2019

 

Vypracovala: P. Rezková                                                                      Schválil: V. Ježek


Zápis ze zastupitelstva 23. 9. 2019_