Zápis č. 142 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 7. 10. 2019

Přítomno: všichni                                                                             Omluven: /

 

 • pomník – namontovány tabulky se jmény padlých
 • 8. 10. vybagrování rybníku, návoz štěrku
 • na skládce ořezaná bříza – odpad odvezen (provedl p. Černý)
 • upřesnění informací na akci odkrývání pomníku
 • upřesnění informací na akci rozsvícení stromečku
 • kupy zeminy, štěrku na obecním pozemku – nápravu sjednal starosta
 • zastřešení studánky u „Mokřadu“, lavice a posed do „Lipek“ – objednávka odeslána
 • obchod – ze zdravotních důvodu na přechodnou dobu otevřen nepravidelně (bude označeno na výloze)
 • informace ze schůzky spolků
 • „Dýňování“ v knihovně (zdobení okrasných dýní) – 10. 10. 2019
 • odkrývání pomníku – 28. 10. 2019
 • lampionový průvod – 2. 11. 2019
 • rozsvícení stromečku – 29. 11. 2019

 

 

Vypracovala: P. Rezková                                                                      Schválil: V. Ježek


Zápis ze zastupitelstva 7.10.2019