Veřejná vyhláška Královéhradeckého kraje

Vyhláška

Veřejná vyhláška o doručení návrhu Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území

Datum vyvěšení 6.11.2017, datum sejmutí 22.11.2017