Záměr obce č.5/2016

Záměr obce – k uzavření Dodatku k Dohodě o rozsahu a způsobu užívání části nemovitých věcí ze dne 22.6.2015

Datum vyvěšení: 21.11.2016, datum sejmutí: 7.12.2016