Závěrečný účet obce za rok 2020 – Oznámení

Závěrečný účet obce za rok 2020 – Oznámení závěrečný účet 2020-varianta 2 závěrečný účet 2020 varianta 1 výkazy prosinec 2020-podepsané inventarizační zpráva rok 2020 Zpráva inventarizační komise zpráva o výsledku přezkoumání-rok 2020 Datum vyvěšení 11.3.2021, datum sejmutí 30.6.2022

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 18.1.2021

Starosta obce Jílovice svolává veřejné zasedání zastupitelstva obce Místo konání: Obec Jílovice – zasedací místnost OÚ Doba konání: 18.1.2021 v 19.00 hodin   Navržený program: 1/   Zahájení 2/    Kontrola Usnesení z minulé schůze 3/    Schválení podání žádosti o dotaci na prodejnu z DP21RRD10 4/    Schválení poskytnutí příspěvku MRT 5/    Schválení Směrnice o …