Čistá obec – ocenění Jílovice

Malá Úpa je v třídění odpadů nedostižitelná

Hradec Králové, 30. května 2017 – Zdá se to neuvěřitelné, ale je to tak. Obec Malá Úpa už počtvrté v řadě zvítězila v soutěži obcí Královéhradeckého kraje v třídění odpadů o titul „Čistá obec“. Symbolickou zlatou medaili si odváží nejen ze své kategorie obcí do 300 obyvatel, ale získala také ocenění „Absolutní vítěz“.

V pořadí 11. ročník soutěže je datován rokem 2016. Po celý tento rok byly obce v soutěži sledovány, podle celkového množství vytříděného odpadu na obyvatele a rok pak byly vyhodnoceny. Pro účely soutěže jsou obce rozděleny do tří kategorií podle počtu jejich obyvatel. V soutěži o „Čistou obec“ se každoročně utkávají všechny obce v Královéhradeckém kraji, které jsou zapojeny do systému zpětného odběru a využití odpadů provozovaného Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. Soutěž podporuje Královéhradecký kraj. „Jedenáct let tradice je jasným důkazem toho, že soutěž má svůj smysl a že je důležitou součástí systému nakládání s odpady. Je to další z nástrojů, jak motivovat obce k zlepšování systému odpadového hospodářství,“ hodnotí soutěž Karel Klíma, člen Rady Královéhradeckého kraje zodpovědný za oblast vodního hospodářství, životního prostředí a zemědělství.

Obce do 300 obyvatel
První místo v kategorii obcí do 300 obyvatel získala již počtvrté v řadě obec Malá Úpa s pouhými 130 obyvateli. Druhé místo vybojovala obec Říčky v Orlických horách, na bronz dosáhl Dolní Lochov. „Pořád se snažíme hledat varianty, jak systém třídění optimalizovat. Je nás v obci málo, ale v letní a zimní sezoně narůstá počet turistů a tím i množství vytříděného odpadu. Snížili jsme cenu pro podnikatele, kteří se do systému třídění zapojují. A protože máme skládku poměrně daleko a svoz je drahý, i lidé víc třídí, aby za odpad ušetřili. Rádi bychom dali novou podobu sběrným místům, ale potýkáme se s financemi. Žádné dotace na to nejsou, tak uvidíme, co bude dál,“ popisuje třídění v obci její starosta Karel Engliš.

Obce 301 – 2 000 obyvatel
V „prostřední“ kategorii opět míří ocenění do Krkonoš. První a druhé místo totiž berou Pec pod Sněžkou a Špindlerův Mlýn, na třetím místě se nově objevují Jílovice na Královéhradecku. „Posílili jsme počet sběrných míst ze tří na pět,“ vysvětluje postup vzhůru Václav Ježek, starosta obce s přibližně 320 obyvateli.

Obce nad 2 000 obyvatel
V kategorii největších obcí a měst došlo oproti předchozímu 10. ročníku soutěže ke změnám. Města na prvním a druhém místě si totiž letos prohodila pozice. Vítězem se stala Svoboda nad Úpou, stříbrná příčka tentokrát patří loni vítězné Solnici. A třetí místo míří do Nové Paky.

Skokan roku
Kromě vítězů v jednotlivých kategoriích se vyhlašuje také Absolutní vítěz, kterým se opět stala Malá Úpa. Titul Skokan roku pak získává obec, která se v meziročním srovnání posunula o nejvíce příček nahoru – tentokrát náleží obci Lužec nad Cidlinou. „Myslím, že systém máme nastavený dobře. Přidali jsme v obci nádoby na sběr odpadu, navíc každá domácnost má kromě černé popelnice na komunální odpad i nádoby na plast, papír a bioodpad. A u bytovek máme kontejnery. Kromě toho jsme pořídili i auto na svoz biodpadu, který si sami svážíme jednou týdně,“ popisuje systém v obci její starosta Petr Drahokoupil. Mimo to sbírají v Lužci dvakrát do roka velkoobjemový a nebezpečný odpad i vysloužilé elektro.

Ocenění systému ASEKOL a ELEKTROWIN
Své vítěze v rámci soutěže vyhlašují i kolektivní systémy ASEKOL a ELEKTROWIN. První jmenovaná společnost oceňuje obce za nejvyšší výtěžnost zpětného odběru vysloužilých drobných elektrospotřebičů a elektrozařízení, jako jsou informační technologie, telekomunikační zařízení, domácí spotřebiče, hi-fi technika apod., druhá za výtěžnost velkých domácích spotřebičů či elektrických a elektronických nástrojů.

V rámci ocenění systému ASEKOL si pro první místo v kategorii obcí do 2000 obyvatel přijeli z Lodína, v kategorii obcí od 2 000 do 5 000 obyvatel z Rokytnice v Orlických horách a v kategorii nad 5000 obyvatel získala prvenství Česká Skalice. ASEKOL uděluje také Speciální cenu pro obec, která za uplynulý rok vytřídila nejvíce vysloužilého elektra v přepočtu na jednoho obyvatele prostřednictvím červených stacionárních kontejnerů. Tuto cenu získaly Křinice.

V cenách systému ELEKTROWIN loňské vítězství v kategorii nejmenších obcí do 2 000 obyvatel obhájila obec Hřibiny-Ledská a v kategorii nad 2 000 obyvatel zvítězil Vamberk. Také ELEKTROWIN uděluje titul Skokana roku, který letos převzala obec Horní Maršov.

Více informací nejen o soutěži, ale i dalších projektech, je možné najít na internetových stránkách www.cistykraj.cz.

zdroj: http://www.cistykraj.cz/media-tiskove-zpravy.html?id=165