Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce – rok 2018

Závěrečný účet 2018-varianta 2

Závěrečný účet 2018,varianta 1

Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018

Datum vyvěšení 13.5.2019, datum sejmutí 29.5.2019