Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 18.1.2021

Starosta obce Jílovice svolává veřejné zasedání zastupitelstva obce

Místo konání: Obec Jílovice – zasedací místnost OÚ

Doba konání: 18.1.2021 v 19.00 hodin

 

Navržený program:

1/   Zahájení

2/    Kontrola Usnesení z minulé schůze

3/    Schválení podání žádosti o dotaci na prodejnu z DP21RRD10

4/    Schválení poskytnutí příspěvku MRT

5/    Schválení Směrnice o poskytnutí daru obyvatelům

6/    Schválení poskytnutí daru Agentura domácí péče Zuzana Luňáková

7/    Schválení poskytnutí daru Knihovna města Hradec Králové

8/    Zpráva inventarizační komise

9/    Schválení plánu činnosti pro rok 2021

10/ Schválení nového nájemce nocležny řidičů na základě vyhlášeného Záměru č.2/2020

11/ Různé

12/ Diskuse

13/ Závěr

 

 

Starosta obce Jílovice Václav Ježek

 

Datum vyvěšení 4.1.2021, datum sejmutí 18.1.2021

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 18.1.2021