Schválený závěrečný účet obce – rok 2019

Schválený závěrečný účet 2019

závěrečný účet 2019-varianta2

závěrečný účet varianta 1

výkazy prosinec 2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření r. 2019

zpráva inventarizační komise

inventarizační zpráva rok 2019

Protokol o schválení účetní závěrky

Datum vyvěšení 25.5.2020, datum sejmutí 30.6.2021