Starosta Václav Ježek – přání a poděkování spoluobčanům

Vážení spoluobčané,

je za námi rok 2016, který se nesmazatelně zapsal do historie obce Jílovice.  28. 5. 2016 v odpoledních hodinách zasáhl naši obec přívalový déšť, který zapříčinil následnou ničivou povodeň. Ta způsobila veliké materiální škody na majetku obce i mnoha obyvatel. Mnozí z Vás neváhali a byli ochotni okamžitě pomoci svým spoluobčanům a toho je potřeba si velice vážit! Vážit si je třeba i finanční pomoci Královéhradeckého kraje, města Třebechovice pod Orebem a Mikroregionu Třebechovicko. Rok 2016 jinak probíhal již klidně a nikterak nevybočil z let minulých. Pokračovali jsme v dokončení projektu „Zklidnění dopravy“, který je takřka v závěru a probíhá administrativní příprava k podání žádosti o kolaudaci. Bylo vystavěno a dokončeno multifunkční hřiště s umělým povrchem, které začalo obyvatelům sloužit od začátku září 2016. Přestože okolí ještě nebylo dokončeno z důvodu plánu obce vystavět a obnovit antukový kurt, který byl po mnoho desetiletí chloubou obce a jeho další využití znemožnila již zmíněná povodeň. V říjnu tedy započala výstavba tohoto kurtu, v současné době je těsně před dokončením spodních vrstev. Zároveň bylo vystavěno parkoviště, které nám již dlouho chybělo! Kulturní život v obci také nezahálel, díky SDH Jílovice, TJ z.s. Jílovice a obci bylo pořádáno mnoho tradičních akcí, které navštívilo velké množství lidí a bylo tak zviditelněno dobré jméno obce Jílovice. Všem, kteří se byť malou měrou podíleli na organizaci a přípravách těchto akcí, chci alespoň touto cestou poděkovat! Dále chci poděkovat mladým hasičům a jejich vedoucím za jejich vzorný přístup. Bylo mi velkou ctí, předat jim v prosinci Čestná uznání a finanční dar, který jak doufáme, bude povzbuzením do další práce! V prosinci jsme společně rozsvítili vánoční stromek a těsně před Vánoci nás navštívila Marcela Březinová, která na tradičním posezení seniorů zazpívala několik vánočních songů.  Jelikož bohužel nemáme v obci zařízení, kde by se bylo možno sejít, využili jsme hostinec v nedalekých Jeníkovicích, kde nám připravili krásně vyzdobený sál a spoustu dobrého jídla, za což je třeba také poděkovat.

Co nás čeká v roce 2017? Budeme pracovat na dokončení Územního plánu obce, dále se bude dokončovat antukový kurt a jeho oplocení. Plánuje se zatrubení  náhona (Jílovického potoka) podél hřiště. Určitě budeme chtít zkolaudovat projekt „Zklidnění dopravy“. Bude se pracovat na přípravě projektu pro zvětšení poldru, který již nevyhovuje dnešním parametrům. No a potom uvidíme, co rok přinese a co bude ještě třeba!

Chci poděkovat všem, kteří se podílí na chodu obce a všem, kteří neodmítnou, když jsou požádáni o pomoc! Bez Vás by to bylo složité! Děkuji , určitě víte, ke komu mé díky směřují.  Nebudu jmenovat, je Vás hodně a nerad bych na někoho zapomněl. Já osobně jsem rád, že máme jít kam pro rohlíky, na pivko, že máme otevřenou skládku a posečené trávníky, že máme knihovnu, poštu, dočišťovací nádrže, chodníky, hřiště pro děti, kurty, parčík, mokřad, zastávku, no zkrátka, že nemáme důvod být tak nespokojeni, jak se tu snaží z mne neznámého důvodu několik jednotlivců vsugerovat ostatním! Bohužel to jsou právě Ti, kteří ničím nepomůžou a jejich sportem či přirozeností je kritika všeho mimo veřejnou schůzi zastupitelstva obce, kde se mohou k chodu obce vyjádřit. Tam, ale raději nechodí, to by museli čelit argumentům.

Vážení spoluobčané, rád bych Vám jménem svým i jménem celého zastupitelstva popřál mnoho a mnoho zdraví, spokojenost a lásku. Ať se Vám splní vše, co se Vám nesplnilo v roce 2016! Ať rok 2017 je pro Vás dobrým a ještě lepším, než rok předešlý. Tolerujte své spoluobčany a oni ať tolerují  Vás. Jedině tak budeme žít spokojeně a pokud budeme zdraví, bude rok následující určitě pro všechny lepší a šťastnější!

Václav Ježek starosta obce