Výlukový souhrnný jízdní řád linky Hradec Králové – Dobruška

UZAVÍRKA – ČESKÉ MEZIŘÍČÍ – I. ETAPA

Dopad do dopravy na lince Hradec Králové – Dobruška

Termín: 9.5.2016 – 27.7.2016

Vlivem uzavření komunikace v Českém Meziříčí dochází ke změnám jízdních řádů na linkách IREDO 110, 111, 263 a 313.

S ohledem na nárůst jízdní doby a dodržení přestupních vazeb v Opočně a Dobrušce dochází k uspíšení linky 111 na odjezdu z Hradce Králové zpravidla o 5 minut. Naopak do Hradce Králové přijede linka IREDO 111 o 1-5 minut později.

Spoj s odjezdem v 5:17 z Českého Meziříčí do Dobrušky v období do 30.6.2016 není v provozu. Cestující využijí spoj s odjezdem ve 4:59 z autobusové stanice, resp. 5:04 od cukrovaru. Cestující z Opočna mají možnost využít spoj společnosti Audis bus s.r.o. (5:18 Opočno,,Nádražní, 5:28 Opočno,,nám.)

Spoj s odjezdem v 15:30 z Opočna do Hradce Králové je z oběhových důvodů zajištěn v úseku Opočno – České Meziříčí spojem dopravce Audis bus s.r.o. Přestup cestujících ve směru Jílovice a Hradec Králové je zajištěn v zastávce České Meziříčí,,Záhumenská.

Na lince IREDO 110 dochází k dočasnému zrušení spojů s odjezdem ve 13:49 z Dobrušky do Opočna a ve 14:00 z Opočna. Jako náhradu mohou cestující využít spoj ve 13:45 z Dobrušky a ve 14:08 z Opočna.

Na lince IREDO 263 dochází k drobné časové úpravě. Z oběhových důvodů a minimální vytíženosti je dočasně zrušen spoj s odjezdem v 5:05 z Dobrušky přes Pohoří do Českého Meziříčí.

Na lince 313 dochází k drobné časové korekci spojů.

Vážení cestující, omlouváme se Vám za způsobené komplikace. Děkujeme za pochopení.

Uzavřený úsek:

Uzavírka

 

Výlukový jízdní řád