Zahrádkáři

Svaz zahrádkářů v Jílovici byl založen po rozpadu Osvětové besedy, která byla vlastně jeho předchůdcem. Matrika členů je vedena od roku 1965, kdy bylo 35 členů této organizace. Od počátku sdružovala též zájemce z Vysokého Újezda.

zahradkari_jilovice

Činnost byla zaměřena hlavně na obstarávání sadbového materiálu a příděl umělých hnojiv. Hlavním záměřeím byla vzdělávací a osvětová činnost. Okresní výbor vydával letákové návody na pěstování ozdobných a užitkových rostlin. Po celá léta zahrádkáři pečovali v okolí svých obydlí o veřejnou zeleň. Organizace pořádá každý rok přednášky a besedy většinou spojené s výroční schůzí. V současné době má 21 členů.