Zápis č. 106 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 17.8.2016

 Přítomno :  šest  zastupitelů                                                           Omluvena:  p. Škopová

 

 • Pojistná smlouva obce konzultována s poj. ČSOB – také by chodníky nepojistila, ze strany občanů nikdo nepřišel.
 • Cesta u lesa opravena recyklátem, mokřad též opraven po povodni – cena 47 tis. Kč za obojí.
 • Starosta obce jednal na MM HK – hlína z Mokřadu se může rozhrnout na pozemcích obce Jílovice – bude jednáno s majiteli sousedních pozemků. Úspora za uložení a odvoz je zhruba 250 000,-
 • Osázení okolí čekárny – nabídka od pana Valenty z Býště, připomínky zaslány ( např. jalovec zaměnit za rostlinu, která není jedovatá ). Osázení provedeno!
 • Zpětný odběr EKO-KOM  –  obci = 25.719,- Kč.
 • Řešení stížnosti p. Vokurkové na volně pobíhajícího psa pana Beka, který napadl psa p. Vokurky a pokousal ho. Pes p. Vokurky byl na vodítku s košíkem a vedla ho malá dívka! Vzhledem k závažnosti tohoto soustavného porušování vyhlášky ze strany p. Beka, bylo toto předáno k řešení Policii ČR.
 • Vysoušeče – vráceny a zkontrolovány ( revize )
 • Jednání s Agroprojekcí Litomyšl ( příkop u p. Kazdy )
 • Starosta řeší s dopravci ( autobusy ) správné zastavování na zastávce.
 • Zadána žádost 3 firmám na zpracování pasportu komunikací.
 • Výstavba víceúčelového hřiště byla dokončena.
 • 8. 2016 – veřejné zasedání  zastupitelstva.
 • 9. 2016 – od 8.00 hod. do 12.00 hod. – rybářské závody a odpolední program pro děti od 14.00 hod. do cca 16.00 hod. Program – “ Na Ohrádce „ – občerstvení zajištěno.

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek – starosta obce

Zápis ze zastupitelstva 17.8.2016