Zápis č. 107 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 14.9.2016

 

Přítomno :  sedm  zastupitelů                                                           Omluvena:

 

 • Obec obdržela 5.600,- Kč – akcie Veolia.
 • Policie ČR – řeší v naší obci zastavování autobusů na vyznačených místech.
 • Zahájen sezónní návoz cukrovky do Cukrovaru v ČM – nebezpečí poničení silničních obrubníků.
 • Mikroregion Třebechovicko – řešení příspěvku na cyklobusy, vyřazení majetku. Dar naší obci 10 000,- Kč jako příspěvek na povodně.
 • Pasport komunikací obce – obesláno několik firem s výzvou na zpracování pasportu pro naši obec. Zatím dvě odpovědi s částkami za zpracování: 18.500,- Kč a 19.500,- Kč.
 • Noční klid ( 22,00 hod. – 6.00 hod. ) – Obce a města nebudou smět od 1. října udělovat výjimky pro hlučné akce po 22. hodině. Pouze, pokud budou mít událost zahrnutou do obecní vyhlášky.
 • Česká pošta – opětovná nabídka na provozování Pošty Partner, kdy by obec zajišťovala poskytování služeb České pošty. Zastupitelé jednohlasně nesouhlasí.
 • Obecní obchod – zajištěna oprava elektroinstalace . Bude nutné v co nejbližší době zajistit výměnu elektroinstalace v celém obchodě. Obec nebude přispívat na nákup registrační pokladny z důvodu minimálního nájmu v této budově.
 • ČEZ vyzývá občany k odstranění větví stromů od vodičů el. energie ( větve nesmí být blíž než 1,5 m.) V případě , že občan toto neprovede sám, zásah provede firma ČEZ.
 • Volby do krajských zastupitelstev – 7. a 8. října 2016. Volební komise sestavena, proběhla schůzka.

Doručení volebních lístků zajistí členové zastupitelstva.

 • Víceúčelové hřiště obec převzala, záruční doba je 5 let, byly shledány některé nedostatky – část je již odstraněna, zbytek (propadliny) budou opraveny v jarních měsících, až dojde k sesednutí podloží.

Úpravy terénu okolo hřiště provede firma pana Hojného.

 • Dotace z KÚ – 300 tis. Kč – na opravu po povodních, byla původně neinvestiční, starosta obce požádal o změnu na dotaci investiční. Žádosti bylo vyhověno.
 • Rozhrnutí hlíny u Mokřadu – souhlas majitelů sousedních pozemk . Bude provedeno na podzim.
 • SÚS HK – převzata komunikace po stavebních pracech na chodnících (souhlas s kolaudací) – doporučení pro obec – obnovit nátěry přechodů pro chodce. Starosta jednal se SÚS, aby zařadila komunikaci od Pumrových po Hubáčkovi do nově pořizovaného projektu na průtah obcí Výravou. Bylo vyhověno a tento úsek bude po vypracování a schválení projektu opraven!

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek

starosta obce

 

Zápis ze zastupitelstva 14.9.2016