Zápis č. 110 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 26.10.2016

 

Přítomno :  šest  zastupitelů                                                           Omluvena:  Škopová

 

  • Opravy : osvětlení, zářivka v nocležně řidičů, jističe na poště.
  • Pan Kazda – prohlídka stanu v Bílém Újezdě  – výborný stav ( 1x postaven ) – cena 9 tis. Kč z původních 23 tis. Kč  –  zastupitelstvo souhlasí s koupí.
  • Žádost SDH – paní Benešové – zakoupit do klubovny dětí 20 ks židlí – zastupitelstvo souhlasí.
  • Obsluha ČOV – pan Jarkovský Jiří  na vlastní žádost končí a předává tuto činnost panu Slezákovi V. a to k 1.1.2017.
  • Malování nocležny řidičů – zajistí pan Vlček.
  • Chodník u pana Švarce není dán do původního stavu, starosta jednal s firmou, která kopala vedení k paní Slusarčukové, aby zajistila nápravu – do konce října bude opraveno.
  • Otevření obálky – 18.39 hod. „ Prodej části pozemku p.č. 115 v KÚ Jílovice „ – pan Černý Jan.
  • Rozsvícení stromu – 26.11. 2016 ( sobota )
  • Posezení s překvapením pro důchodce – 18.12. 2016 ( neděle )

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek

starosta obce


Zápis ze zastupitelstva 26.10.2016