Zápis č. 111 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 9.11.2016

Přítomno :  šest  zastupitelů                                                           Omluvena:  Škopová

 • Příprava předvánočních akcí.
 • Vyúčtování EE – sklad OÚ , Ohrádka, pošta, veř. osvětlení, nocležna řidičů.
 • Kontrola akumulačních kamen v nocležně řidičů – oprava 3 tis. korun.
 • Zatrubení náhonu – předpokládaná cena projektu – 35.400,- Kč.
 • V obecním obchodě a Na ohrádce – zapojení internetu.
 • 15.11. 2016 schůzka „ předkolaudační „ ve středu obce – starosta obce + projektant + Policie ČR + Silniční správní úřad v HK + dopravci.
 • Práce na výstavbě antukového kurtu pokračují.
 • Krádež v obci – řešeno Policií ČR.
 • Dodatek o nájmu „ Na Ohrádce „ :
  • nájem 100,- Kč na měsíc
  • doba nájmu : první a poslední víkend má nájemce
  • zadní místnost se bude vyklízet na rozhodnutí zastupitelstva
  • spolky 3 akce zdarma a možnost přednostně nahlásit termíny akcí, ostatní akce dle volných termínů v  kalendáři a za úplatu.
 • Rozsvícení stromu  – 26.11. 2016 ( sobota )
 • Veřejná schůze 7.12. 2016 v 19.00 hod. Na Ohrádce
 • Posezení s překvapením pro důchodce – 18.12. 2016 ( neděle )

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek

starosta obce


Zápis ze zastupitelstva 9.11.2016