Zápis č. 112 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 4.1.2017

 Přítomno :  šest  zastupitelů                                                           Omluven:  p. Balucha

 

  • Vrchní část antukového hřiště – starosta obce oslovil 5 firem ke zpracování cenové nabídky na dodání finální části antukového hřiště.
  • Traktůrek – oprava – vadné svíčky. Obec bude uvažovat o koupi nového traktůrku, protože stávající je již značně opotřebovaný s častými závadami.
  • Popelnice na Mrštníku – nebyl proveden odvoz.  Po jednání starosty se zástupcem firmy Marius Pedersen byla sjednána náprava.
  • Tříkrálová sbírka – 7.1.2017 ( sobota)  –  zajištění této akce se  ujala paní Benešová.
  • Domácí péče paní Luňákové z ČM – žádost o příspěvek – obec přispěje 7.500,- Kč.
  • Známky pro psy + poplatek – výdej 18.2.2017 od 9.00 do 11.00
  • Známky na popelnice + poplatek – výdej 18.2.2017 od 9.00 do 11.00

 

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek

starosta obce