Zápis č. 117 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 30.3.2017

Přítomno :  šest  zastupitelů                                                           Omluven : p .Kazda

 

 • Stížnost majitele pozemku č. 8/4 na „černé stavby“ – bude probíhat místní šetření dne 31.3.2017 za účasti starosty obce.
 • Hřiště – dokončení firmou Hojný dne  4. 2017 .  Bude následovat brigáda TJ 4.4. v 16,00 hod. – rozhrnutí hlíny + úprava okolo areálu + úklid víceúčelového hřiště.

Antuka na hřiště – termín dodání 12.5. – vystavena zálohová faktura na 100.000,- Kč.

 • Dohoda naší obce o spádovosti mateřské školy s obcí Jeníkovice. ( přednost při přijetí budou mít děti z Jílovice  ).
 • Inventury – při inventarizaci bylo zjištěno, že chybí 1 ks lavice od pivního setu. Ztráta se zatím šetří , ale opatření je takové, že lavice budou zamčeny nejen v garáži, ale ještě  přepásány lankem s kladkou.

Rozhodnutí zastupitelstva : i přesto, že zastupitelé lavice nepoužívali, tak se složí na nákup nového setu, který se musí doplnit z důvodu, že byl financován z Mikroregionu Třebechovicko a udržitelnost projektu je 10 let.

 • Stížnost na čp. 14 – nepříjemný zápach z kouře z komína. – prozatím starosta vyřešil domluvou!
 • Hlína u „ Mokřadu „ je rozhrnuta, bude následovat osetí luční travinou. – ukončeno jednání s Vodoprávním úřadem v HK. ( veškeré požadavky byly splněny )
 • Myslivecké sdružení – obec  pro tento spolek zakoupila stromky v hodnotě cca 7000,- Kč. Členové stromky vysází a provedou odplevelení okolo mladých stromů u Mokřadu.
 • Parkování na chodnících a zelených plochách obce – obec v minulosti vydala přísný zákaz na parkování na chodnících a zelených plochách – tento zákaz porušují opakovaně návštěvy majitelů nemovitostí č.p. : 4,14, 28 a 94 a to i Ti, kteří o zákazu byli informováni a činí tak zcela vědomě! Majitelé budou písemně vyrozuměni o přestupcích a pokud nedojde k nápravě bude veškerá pořízená fotodokumentace předána Policii ČR.  ( nejen že je znepřístupněn průchod chodníkem, ale dochází k poškozování majetku obce – vyvrácené , vlámané obrubníky apod. )
 • Byla provedena oprava veřejného osvětlení. Opravu zajistil starosta obce. (bude nutno realizovat rekonstrukci, osvětlení již za hranicí životnosti – hledání vhodného dotačního titulu)!
 • Prodej obecního traktůrku – obálková metoda, otevírání obálek – vyhlašovací cena 20.000,- Kč. Došly dvě obálky s těmito nabídkami :        20.500,- Kč
 1.                  22.000,- Kč   ( tato nabídka vyhrála  )

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek

starosta obce


Zápis ze zastupitelstva 29.3.2017