Zápis č. 122 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 30.8.2017

 

Přítomno :  šest  zastupitelů                                                           Omluven : Rydlová – nemoc

 

  • Ochrana os. údajů – bude se dál řešit na Mikroregionu .
  • Zklidnění naší obce – příprava žádosti o kolaudaci.
  • Poškození sloupku u obchodu – viníky firma Marius Pedersen – pojistná událost.
  • Nakladač víceúčelový – obec musí znovu žádat o dotaci..
  • Poldr – žádost o dotaci na zvětšení kapacity.
  • SDH Jílovice – liga mládeže – ANO, za podmínky dodržení Vyhlášky obce
  • Záruční oprava hřiště s umělým povrchem – ( termín 17.9.- 28.9.2017 )
  • Nemovitost na konci obce – směr Výrava – vlastník požaduje sečení trávy na pozemku obce (směrem na Skršice), zároveň obec vyzve majitele, aby se napravily vlastnické vztahy, kdy část nemovitosti pravděpodobně leží na obecním pozemku.
  • Loučení s létem – náhradní termín 28.9.2017

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek

starosta obce


Zápis ze zastupitelstva 30.8. 2017