Zápis č. 124 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 11.10.2017

 

Přítomno :  sedm  zastupitelů                                                           Omluven :

 

  • Volební lístky – kompletace dle seznamu voličů. Roznést do 17.10. 2017
  • Mikroregion vydá kalendáře na rok 2018  – 6x foto Jílovice.
  • Správa silnic – bezúplatné převedení pozemků. ( oboustranně )
  • Hřiště – oprava v záruční době.
  • Garáže – sklad TJ a SDH – odvodnit.
  • Nesprávné parkování před nemovitostí paní Slusarčukové.
  • Pošta Partner nabídka na provozování této služby pro veřejnost. Obec provozování odmítá.
  • Brigáda TJ – položení dlaždic okolo hřiště. ( TJ – upřesní termín brigády )
  • Veřejná schůze – 1.11. 2017.

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek

starosta obce


Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva 11.10.2017