Zápis č. 126 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 28.2.2018

 Přítomno :  sedm  zastupitelů                                                           Omluven :

 

  • GDPR ( General Data Protection Regulation ) – je jednotný právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru, který bude od 25.5. 2018 určovat pravidla pro zpracování osobních údajů.
  • Nepořádek v obci – Cukrovar vyváží hlínu na kopec za Hubáčkovými – úklid firma zajistí každý týden.
  • Ořezání ořešáku u pana Vlka ( koruna zasahuje téměř celou polovinou na obecní rybník u obchodu.       ( majitel s ořezáním souhlasí ). Ořezání provedeno. ( práci provedli : pan Jarkovský J., Procházka a starosta obce )
  • Nefunkční osvětlení při větším větru – příčina – stromy v prostoru před Novákovými.
  • Výsadba lipové aleje k mokřadu. Potřebné souhlasy obec obdržela – po vyměření lze zahájit výsadbu.
  • Rozpočet – seznámení s návrhem, připomínkování.
  • 3. 2018 – Veřejná schůze
  • 9. 2018 – Dětský den

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek

starosta obce


Zápis ze zastupitelstva 28.2. 2018