Zápis č. 129 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 19.9.2018

Přítomno : šest zastupitelů                                                           Omluven : p. Šolcová

 

 • Volební komise – školení.
 • Jednání zástupců OÚ a Zemspolu o územním plánu obce Jílovice
 • Oprava chodníku u Veverkových. ( provedl Ježek Ondřej. )
 • Lavičky pro diváky u víceúčelového hřiště jsou přidělané ( provedl Havel Láďa a Havel Lukáš )
 • Spadlý strom u mokřadu – pořezání a odvoz provede p. Černý J.
 • Dokončení el. prací Na Ohrádce – instalace 2 ks stožáru + osvětlení na víceúčelové hřiště.
 • Nový přenosný PC ( notebook ) pro účetní obce – cena 15 tis. Kč.
 • Reklamace – antukový kurt – špatně instalovaná středová čára  – nedělí hřiště na dvě shodné poloviny.
 • Cukrovar – kampaň – zahájení 27.9. 2018 a předpokládaný konec – 14.1.2019
 • Stížnost na zápach z výkalů od psů z poslední nemovitosti – směr Klášter nad Dědinou.
 • Dotace na opravu veř. osvětlení – 50% dotace – max. částka 2 mil. Kč.
 • 9. 2018 – pracovní schůzka zastupitelů v 18.30 hod.
 • 10. 2018 – veřejná schůze zastupitelstva – Na Ohrádce v 19.00 hod.

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek

starosta obce


Zápis ze zastupitelstva 19.9. 2018