Zápis č. 131 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 26.11.2018

Přítomno: sedm zastupitelů                                                                                             Omluven:

  

  • Ohrádka – Jana Hošková končí – vyhlášen záměr
  • Stížnost pana X na hluk a zápach (psi a výfuk od auta) domu Y – p. X chce řešit, paní X pozvaná na obecní úřad
  • Upřesnění organizace akce rozsvícení stromečku (1. 12.)
  • Upřesnění organizace akce pro důchodce v Libřicích (7. 12.)
  • Auta zaparkovaná na cestě před domem XY – porušení vyhlášky, nebude-li sjednaná náprava do konce týdne, bude předáno k řešení policii (vlastníci vozidel byli předem upozorněni)
  • Kolaudace náhonu proběhla dne 14. 11. – v pořádku
  • Objednávka antuky (2 tuny) – antuka objednána, řešila Zdena Šolcová
  • Informace o Tříkrálové sbírce – sbírka proběhne dne 5. 1. 2019
  • Nabídka od paní XY na odkoupení rodinného domu obcí za 2.500.000,- Kč – po pečlivém zvážení zastupitelé nesouhlasí

 

Vypracovala: P. Rezková                                                                  Schválil: V. Ježek

starosta obce


Zápis ze zastupitelstva 26.11.2018