Zápis č. 134 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 11.2.2019

Přítomno: šest zastupitelů                                                              Omluven: p. Jarkovský(nemoc)

  • Jednání ohledně osvětlení – proběhne, řeší starosta
  • Pomník – kameník pošle cenovou nabídku, řeší starosta
  • Zástupci TJ a SDH – setkání každou 1. středu v měsíci na obecním úřadě
  • Počítač v knihovně – výměna z OÚ (zastaralý, nelze nainstalovat antivirový program)
  • Vyřazení starého počítače z knihovny k 1.3.2019 možnost odkoupení za symbolickou cenu, příp.(likvidace)
  • Na obec koupě notebooku

 

Vypracovala: P. Rezková                                                                      Schválil: V. Ježek

starosta obce


Zápis ze zastupitelstva 11.2.2019