Zápis č. 136 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 18.3.2019

Přítomno: šest zastupitelů                                                              Omluven: Martin Rydl

  • Návštěva zvonového patra v kostele na Vysokém Újezdě – zajišťuje Benešová, Rezková
  • Třebechovické Haló – chyby v příspěvcích – příspěvky obcí budou zasílány zpět ke kontrole
  • Na základě podnětu od TJ Jílovice z.s. podána žádost o dotaci od Mikroregionu Třebechovicko na Traktoriádu na částku 5.000,- Kč
  • Možnost brigády pro spolky – vyčistit les u mokřadu, opravit hráz rybníka u obchodu, vyčistit studánku, vyčistit les, připravit jámu pro zasazení pomníku (informace na webových stránkách obce od 1.4.2019)
  • Valná hromada Mikroregion Třebechovicko čtvrtek 28. 3. – zúčastní se starosta a místostarosta

 

Vypracovala: P. Rezková                                                                      Schválil: V. Ježek


Zápis ze zastupitelstva 18. 3. 2019_